STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 177 184,00 217 444,00 256 516,00 187 981,00 267 759,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 433,00 -570,00 -80 567,00 -351,00 3 060,00
Zysk (strata) brutto 3 630,00 157,00 -80 480,00 -235,00 3 277,00
Zysk (strata) netto 2 928,00 16,00 -65 301,00 -338,00 2 007,00
Aktywa razem 452 756,00 523 288,00 596 618,00 515 943,00 552 577,00
Kapitał własny 211 599,00 211 615,00 146 242,00 145 904,00 147 888,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 9,19 9,19 6,35 6,34 6,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,00 -2,84 -0,02 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 193 209,00 236 743,00 276 870,00 194 827,00 284 980,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 799,00 87,00 -79 441,00 -738,00 3 351,00
Zysk (strata) brutto 3 801,00 678,00 -79 503,00 -774,00 3 396,00
Zysk (strata) netto 3 080,00 670,00 -64 602,00 -876,00 2 033,00
Aktywa razem 478 271,00 548 405,00 629 562,00 540 467,00 584 034,00
Kapitał własny 210 645,00 211 296,00 146 622,00 145 748,00 147 758,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 9,15 9,18 6,37 6,33 6,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,03 -2,81 -0,04 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 637 976,00 509 586,00 311 086,00 359 041,00 763 757,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 784,00 27 841,00 743,00 1 521,00 -79 973,00
Zysk (strata) brutto 13 989,00 20 845,00 2 328,00 1 504,00 -78 714,00
Zysk (strata) netto 10 622,00 15 349,00 1 480,00 839,00 -64 049,00
Aktywa razem 402 176,00 408 204,00 344 332,00 475 282,00 596 618,00
Kapitał własny 202 963,00 215 611,00 209 623,00 210 366,00 146 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 8,81 9,36 9,10 9,13 6,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,67 0,06 0,04 -2,78
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 644 131,00 542 122,00 343 017,00 415 870,00 832 725,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 991,00 22 568,00 154,00 1 641,00 -77 890,00
Zysk (strata) brutto 14 102,00 22 454,00 1 291,00 895,00 -77 304,00
Zysk (strata) netto 10 659,00 17 206,00 809,00 310,00 -62 794,00
Aktywa razem 410 694,00 423 545,00 363 373,00 502 252,00 629 562,00
Kapitał własny 201 450,00 215 955,00 209 296,00 209 510,00 146 622,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 8,75 9,38 9,09 9,10 6,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,75 0,04 0,01 -2,73