STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG (TECHINVGR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25,00 0,00 6,00 70,00 131,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -83,00 -67,00 -305,00 -91,00 -45,00
Zysk (strata) brutto -4 493,00 -2 581,00 -1 422,00 405,00 -961,00
Zysk (strata) netto -3 846,00 -2 148,00 -1 363,00 275,00 -884,00
Aktywa razem 11 175,00 9 017,00 7 132,00 8 235,00 7 116,00
Kapitał własny 8 545,00 6 397,00 4 542,00 4 817,00 3 934,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,19 0,13 0,14 0,12
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -0,06 -0,04 0,01 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 21,00 11,00 45,00 95,00 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -204,00 -106,00 -300,00 -101,00 -51,00
Zysk (strata) brutto -4 173,00 -2 622,00 -1 642,00 428,00 -1 064,00
Zysk (strata) netto -3 548,00 -2 254,00 -1 493,00 298,00 -987,00
Aktywa razem 11 178,00 8 908,00 6 899,00 8 026,00 6 802,00
Kapitał własny 8 530,00 6 277,00 4 303,00 4 601,00 3 615,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,18 0,13 0,14 0,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,07 -0,04 0,01 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 010,00 462,00 1 686,00 165,00 31,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 205,00 -909,00 52,00 -2 247,00 -492,00
Zysk (strata) brutto 365,00 -1 116,00 21 354,00 -9 812,00 -8 697,00
Zysk (strata) netto 370,00 -1 116,00 19 451,00 -8 620,00 -7 955,00
Aktywa razem 1 561,00 476,00 24 487,00 15 304,00 7 132,00
Kapitał własny 1 137,00 226,00 21 117,00 12 497,00 4 542,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 448,94 19 707,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,01 0,62 0,37 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,06 0,57 -0,25 -0,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 134,00 897,00 1 766,00 258,00 296,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 036,00 -818,00 -422,00 -2 787,00 -816,00
Zysk (strata) brutto 307,00 -843,00 20 828,00 -10 468,00 -8 802,00
Zysk (strata) netto 795,00 -843,00 18 915,00 -8 745,00 -8 064,00
Aktywa razem 2 345,00 960,00 25 030,00 15 512,00 6 899,00
Kapitał własny 1 591,00 757,00 21 112,00 12 367,00 4 303,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 448,94 19 707,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,08 0,04 0,62 0,36 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -0,04 0,55 -0,26 -0,24