STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG (TECHINVGR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży -394,00 256,00 -227,00 45,00 933,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -932,00 80,00 -2 518,00 -239,00 882,00
Zysk (strata) brutto -961,00 -369,00 -2 257,00 -274,00 1 343,00
Zysk (strata) netto -884,00 -242,00 -2 299,00 -193,00 1 167,00
Aktywa razem 7 116,00 6 864,00 4 529,00 4 239,00 5 522,00
Kapitał własny 3 934,00 3 691,00 1 393,00 1 199,00 2 366,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,12 0,11 0,04 0,04 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,01 -0,07 -0,01 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży -374,00 285,00 -184,00 76,00 963,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -938,00 73,00 -2 413,00 -237,00 882,00
Zysk (strata) brutto -1 064,00 -415,00 -2 458,00 -273,00 1 327,00
Zysk (strata) netto -987,00 -289,00 -2 502,00 66,00 1 151,00
Aktywa razem 6 802,00 6 502,00 3 977,00 3 948,00 5 217,00
Kapitał własny 3 615,00 3 326,00 823,00 889,00 2 040,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 0,10 0,02 0,03 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,01 -0,07 0,00 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 462,00 1 686,00 165,00 25,00 230,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -909,00 52,00 -2 247,00 -8 177,00 -2 573,00
Zysk (strata) brutto -1 116,00 21 354,00 -9 812,00 -8 697,00 -3 181,00
Zysk (strata) netto -1 116,00 19 451,00 -8 620,00 -7 955,00 -3 150,00
Aktywa razem 476,00 24 487,00 15 304,00 7 132,00 4 529,00
Kapitał własny 226,00 21 117,00 12 497,00 4 542,00 1 393,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 707,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,62 0,37 0,13 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,57 -0,25 -0,23 -0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 897,00 1 766,00 258,00 290,00 347,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -818,00 -422,00 -2 787,00 -8 502,00 -2 492,00
Zysk (strata) brutto -843,00 20 828,00 -10 468,00 -8 802,00 -3 508,00
Zysk (strata) netto -843,00 18 915,00 -8 745,00 -8 064,00 -3 480,00
Aktywa razem 960,00 25 030,00 15 512,00 6 899,00 3 977,00
Kapitał własny 757,00 21 112,00 12 367,00 4 303,00 823,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 19 707,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69 34 207,69
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 0,62 0,36 0,13 0,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,55 -0,26 -0,24 -0,10