STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL (WIERZYCL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 348,00 335,00 308,00 284,00 285,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -114,00 -72,00 -45,00 -80,00 -142,00
Zysk (strata) brutto -109,00 -46,00 -39,00 -64,00 -137,00
Zysk (strata) netto -114,00 -52,00 -44,00 -69,00 -137,00
Aktywa razem 10 718,00 10 655,00 10 598,00 10 522,00 10 397,00
Kapitał własny 10 475,00 10 423,00 10 379,00 10 310,00 10 173,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 531,10 7 531,10 7 531,10 7 531,10 7 531,10
Wartość księgowa na jedną akcję 1,39 1,38 1,38 1,37 1,35
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 709,00 3 647,00 2 415,00 1 667,00 1 275,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 072,00 661,00 370,00 -318,00 -311,00
Zysk (strata) brutto 798,00 457,00 292,00 -303,00 -259,00
Zysk (strata) netto 328,00 240,00 129,00 -374,00 -279,00
Aktywa razem 15 675,00 12 878,00 11 305,00 10 850,00 10 522,00
Kapitał własny 10 594,00 10 834,00 10 963,00 10 589,00 10 310,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 531,10 7 531,10 7 531,10 7 531,10 7 531,10
Wartość księgowa na jedną akcję 1,41 1,44 1,46 1,41 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 0,02 -0,05 -0,04