STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MMA (MALKOWSKI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 412,00 7 885,00 7 899,00 9 994,00 9 729,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -359,00 144,00 -254,00 951,00 310,00
Zysk (strata) brutto -463,00 51,00 -359,00 814,00 185,00
Zysk (strata) netto -463,00 89,00 -360,00 746,00 125,00
Aktywa razem 26 824,00 27 606,00 27 970,00 31 137,00 31 216,00
Kapitał własny 11 703,00 11 792,00 11 431,00 12 180,00 12 305,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 040,40 8 040,40 8 040,40 8 040,40 8 040,40
Wartość księgowa na jedną akcję 1,46 1,47 1,42 1,52 1,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,01 -0,05 0,09 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 29 259,00 29 127,00 29 866,00 27 812,00 32 191,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 797,00 508,00 630,00 167,00 480,00
Zysk (strata) brutto 1 118,00 -59,00 101,00 -312,00 47,00
Zysk (strata) netto 874,00 -61,00 59,00 -307,00 14,00
Aktywa razem 29 440,00 30 417,00 28 196,00 28 963,00 31 137,00
Kapitał własny 12 979,00 12 585,00 12 474,00 12 166,00 12 180,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 040,40 8 040,40 8 040,40 8 040,40 8 040,40
Wartość księgowa na jedną akcję 1,61 1,57 1,55 1,51 1,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,01 0,01 -0,04 0,00