STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLG (MLPGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 436,00 1 990,00 3 159,00 3 236,00 2 202,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 284,00 -601,00 -289,00 -2 094,00 45,00
Zysk (strata) brutto 159,00 -541,00 8 994,00 -1 059,00 -1 968,00
Zysk (strata) netto 127,00 -410,00 8 541,00 -881,00 -1 579,00
Aktywa razem 388 870,00 445 323,00 462 567,00 469 752,00 624 216,00
Kapitał własny 149 101,00 148 691,00 157 232,00 156 351,00 154 772,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 8,23 8,21 8,68 8,63 8,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,02 0,47 -0,05 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 34 802,00 32 668,00 34 725,00 37 837,00 42 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 005,00 70 321,00 58 866,00 27 823,00 191 920,00
Zysk (strata) brutto 16 941,00 70 090,00 48 694,00 39 692,00 137 646,00
Zysk (strata) netto 12 928,00 56 236,00 40 589,00 31 816,00 112 620,00
Aktywa razem 1 704 552,00 1 912 063,00 1 963 417,00 2 074 127,00 2 403 088,00
Kapitał własny 827 451,00 877 214,00 902 027,00 938 555,00 1 051 245,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 45,68 48,43 49,80 51,82 58,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,71 3,11 2,24 1,76 6,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 829,00 8 225,00 8 394,00 9 570,00 10 821,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 363,00 -392,00 -735,00 33,00 -2 700,00
Zysk (strata) brutto 3 448,00 551,00 3 843,00 3 910,00 7 553,00
Zysk (strata) netto 6 802,00 419,00 3 943,00 612,00 7 377,00
Aktywa razem 242 970,00 215 160,00 303 419,00 387 796,00 469 752,00
Kapitał własny 188 920,00 147 679,00 151 622,00 148 974,00 156 351,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 10,43 8,15 8,37 8,23 8,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 0,02 0,22 0,03 0,41
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 102 091,00 101 033,00 103 807,00 141 502,00 140 032,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81 535,00 102 352,00 55 156,00 151 090,00 180 015,00
Zysk (strata) brutto 49 962,00 87 099,00 56 227,00 121 684,00 163 217,00
Zysk (strata) netto 74 628,00 66 415,00 47 287,00 92 391,00 129 369,00
Aktywa razem 1 126 169,00 1 177 981,00 1 358 350,00 1 663 389,00 2 074 127,00
Kapitał własny 647 368,00 675 726,00 726 651,00 815 352,00 938 555,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 35,74 37,31 40,12 45,01 51,82
Zysk (strata) na jedną akcję 4,12 3,67 2,61 5,10 7,14