STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLG (MLPGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 277,00 2 219,00 2 377,00 2 697,00 2 436,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 607,00 873,00 215,00 -1 662,00 284,00
Zysk (strata) brutto 308,00 5 000,00 540,00 -1 938,00 159,00
Zysk (strata) netto 245,00 1 638,00 471,00 -1 742,00 127,00
Aktywa razem 305 835,00 393 514,00 390 534,00 387 796,00 388 870,00
Kapitał własny 151 867,00 153 505,00 150 716,00 148 974,00 149 101,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 8,38 8,48 8,32 8,23 8,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,09 0,03 -0,10 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 723,00 34 842,00 40 651,00 38 286,00 34 802,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 901,00 57 657,00 -9 015,00 88 547,00 23 005,00
Zysk (strata) brutto 7 076,00 37 298,00 -2 259,00 79 569,00 16 941,00
Zysk (strata) netto 4 265,00 27 217,00 -2 577,00 63 486,00 12 928,00
Aktywa razem 1 409 489,00 1 584 525,00 1 549 853,00 1 657 966,00 1 704 552,00
Kapitał własny 731 038,00 758 476,00 752 474,00 815 352,00 827 451,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 40,36 41,87 41,54 45,01 45,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 1,50 -0,14 3,51 0,71
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 8 230,00 8 829,00 8 225,00 8 394,00 9 570,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 212,00 1 363,00 -392,00 -735,00 33,00
Zysk (strata) brutto 1 059,00 3 448,00 551,00 3 843,00 3 910,00
Zysk (strata) netto -3 691,00 6 802,00 419,00 3 943,00 612,00
Aktywa razem 230 704,00 242 970,00 215 160,00 303 419,00 387 796,00
Kapitał własny 182 118,00 188 920,00 147 679,00 151 622,00 148 974,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 10,05 10,43 8,15 8,37 8,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 0,38 0,02 0,22 0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 102 786,00 102 091,00 101 033,00 103 807,00 141 502,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 106 242,00 81 535,00 102 352,00 55 156,00 151 090,00
Zysk (strata) brutto 75 509,00 49 962,00 87 099,00 56 227,00 121 684,00
Zysk (strata) netto 54 769,00 74 628,00 66 415,00 47 287,00 92 391,00
Aktywa razem 1 234 436,00 1 126 169,00 1 177 981,00 1 358 350,00 1 657 966,00
Kapitał własny 557 882,00 647 368,00 675 726,00 726 651,00 815 352,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26 18 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję 30,80 35,74 37,31 40,12 45,01
Zysk (strata) na jedną akcję 3,02 4,12 3,67 2,61 5,10