STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EDI (EDINVEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 211,00 5 974,00 16 979,00 6 454,00 7 227,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 984,00 701,00 -110,00 1 010,00 368,00
Zysk (strata) brutto 967,00 633,00 -164,00 894,00 297,00
Zysk (strata) netto 772,00 496,00 -163,00 709,00 188,00
Aktywa razem 66 414,00 82 398,00 66 042,00 66 308,00 67 917,00
Kapitał własny 53 896,00 54 392,00 54 229,00 54 938,00 54 507,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 705,05 12 386,69 12 386,69 12 386,69 12 386,69
Wartość księgowa na jedną akcję 4,24 4,39 4,38 4,44 4,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,04 -0,01 0,06 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 40 816,00 43 423,00 37 425,00 48 599,00 40 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 443,00 7 353,00 1 647,00 3 462,00 2 144,00
Zysk (strata) brutto 5 375,00 7 311,00 1 263,00 3 277,00 1 906,00
Zysk (strata) netto 4 296,00 5 820,00 939,00 2 564,00 1 466,00
Aktywa razem 120 066,00 107 938,00 70 784,00 71 055,00 66 042,00
Kapitał własny 49 499,00 52 345,00 52 046,00 54 126,00 54 229,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 705,05 12 705,05 12 705,05 12 705,05 12 386,69
Wartość księgowa na jedną akcję 3,90 4,12 4,10 4,26 4,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,46 0,07 0,20 0,12