STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EDI (EDINVEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 454,00 7 227,00 13 624,00 16 348,00 29 777,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 010,00 368,00 2 830,00 1 019,00 4 768,00
Zysk (strata) brutto 894,00 297,00 2 732,00 782,00 4 653,00
Zysk (strata) netto 709,00 188,00 2 249,00 491,00 3 377,00
Aktywa razem 66 308,00 67 917,00 63 334,00 76 025,00 80 014,00
Kapitał własny 54 938,00 54 507,00 50 482,00 50 973,00 54 350,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 386,69 12 386,69 12 386,69 12 386,69 12 386,69
Wartość księgowa na jedną akcję 4,44 4,40 4,08 4,12 4,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,02 0,18 0,04 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 43 423,00 37 425,00 48 599,00 40 304,00 43 653,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 353,00 1 647,00 3 462,00 2 144,00 5 227,00
Zysk (strata) brutto 7 311,00 1 263,00 3 277,00 1 906,00 4 705,00
Zysk (strata) netto 5 820,00 939,00 2 564,00 1 466,00 3 637,00
Aktywa razem 107 938,00 70 784,00 71 055,00 66 042,00 76 025,00
Kapitał własny 52 345,00 52 046,00 54 126,00 54 229,00 50 973,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 705,05 12 705,05 12 705,05 12 386,69 12 386,69
Wartość księgowa na jedną akcję 4,12 4,10 4,26 4,38 4,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,07 0,20 0,12 0,29