STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS (LOTOS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 072 600,00 6 801 200,00 7 056 600,00 6 382 600,00 5 361 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 152 300,00 303 400,00 226 500,00 62 300,00 -1 495 000,00
Zysk (strata) brutto 146 400,00 626 800,00 7 900,00 174 100,00 -1 724 200,00
Zysk (strata) netto 121 400,00 565 200,00 6 900,00 140 800,00 -1 399 700,00
Aktywa razem 16 967 200,00 17 014 400,00 17 564 800,00 16 475 600,00 14 106 600,00
Kapitał własny 10 086 700,00 10 154 400,00 10 099 000,00 10 339 300,00 8 886 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 54,56 54,93 54,63 55,93 48,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 3,06 0,04 0,76 -7,57
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 741 000,00 7 662 000,00 7 877 800,00 7 212 500,00 6 095 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 362 300,00 658 700,00 496 300,00 452 400,00 -1 358 900,00
Zysk (strata) brutto 292 200,00 666 100,00 163 100,00 570 800,00 -1 729 900,00
Zysk (strata) netto 172 500,00 500 500,00 125 900,00 354 000,00 -1 311 600,00
Aktywa razem 23 982 700,00 23 899 800,00 24 723 000,00 23 672 100,00 21 356 200,00
Kapitał własny 12 205 900,00 12 200 400,00 12 275 500,00 12 715 300,00 11 296 900,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 66,02 65,99 66,40 68,78 61,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,93 2,71 0,68 1,92 -7,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 20 482 298,00 18 110 000,00 21 009 200,00 26 737 300,00 26 313 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 183 757,00 1 487 900,00 1 220 700,00 1 329 200,00 744 500,00
Zysk (strata) brutto -20 713,00 1 428 100,00 1 698 800,00 1 581 200,00 955 200,00
Zysk (strata) netto -37 102,00 1 160 800,00 1 419 500,00 1 333 900,00 834 300,00
Aktywa razem 13 909 915,00 14 530 600,00 15 779 300,00 16 281 400,00 16 475 600,00
Kapitał własny 6 020 050,00 7 069 600,00 8 892 300,00 9 978 300,00 10 339 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 32,56 38,24 48,10 53,97 55,93
Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 6,28 7,68 7,22 4,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 22 709 442,00 20 931 100,00 24 185 600,00 30 121 700,00 29 493 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 423 398,00 1 854 700,00 2 228 500,00 2 981 300,00 1 969 700,00
Zysk (strata) brutto -195 274,00 1 579 400,00 2 447 700,00 2 722 600,00 1 692 200,00
Zysk (strata) netto -263 263,00 1 015 200,00 1 671 800,00 1 587 400,00 1 152 900,00
Aktywa razem 19 169 332,00 19 326 300,00 21 171 200,00 22 223 900,00 23 672 100,00
Kapitał własny 7 712 060,00 8 610 800,00 10 712 400,00 12 034 700,00 12 715 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 41,72 46,58 57,95 65,10 68,78
Zysk (strata) na jedną akcję -1,42 5,49 9,04 8,59 6,24
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.07.2017 2019 DM BOŚ S.A. 24 282 200 1 309 900 -
03.07.2017 2017 DM BOŚ S.A. 20 880 300 1 079 600 -
03.07.2017 2018 DM BOŚ S.A. 23 913 800 1 302 000 -
13.01.2016 2015 DM BOŚ S.A. 22 430 900 -303 400 -
13.01.2016 2017 DM BOŚ S.A. 19 194 000 605 200 -
13.01.2016 2016 DM BOŚ S.A. 19 186 000 590 600 -
13.03.2015 2017 DM BDM S.A. 26 240 000 832 000 -
13.03.2015 2015 DM BDM S.A. 23 267 000 572 000 -
13.03.2015 2016 DM BDM S.A. 25 218 000 832 000 -
20.05.2014 2014 DM PKO BP 30 392 000 483 000 -