STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS (LOTOS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 679 900,00 7 450 200,00 6 961 600,00 6 072 600,00 6 801 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 557 800,00 538 100,00 -7 500,00 152 300,00 303 400,00
Zysk (strata) brutto 862 100,00 536 300,00 -86 300,00 146 400,00 626 800,00
Zysk (strata) netto 767 200,00 434 400,00 -86 200,00 121 400,00 565 200,00
Aktywa razem 17 134 000,00 17 187 400,00 16 281 400,00 16 967 200,00 17 014 400,00
Kapitał własny 9 576 400,00 10 067 600,00 9 978 300,00 10 086 700,00 10 154 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 51,80 54,46 53,97 54,56 54,93
Zysk (strata) na jedną akcję 4,15 2,35 -0,47 0,66 3,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 531 000,00 8 344 000,00 7 922 000,00 6 741 000,00 7 662 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 897 900,00 866 800,00 768 800,00 362 300,00 658 700,00
Zysk (strata) brutto 754 000,00 852 000,00 617 500,00 292 200,00 666 100,00
Zysk (strata) netto 534 900,00 631 600,00 100 100,00 172 500,00 500 500,00
Aktywa razem 22 490 100,00 22 777 800,00 22 223 900,00 23 982 700,00 23 899 800,00
Kapitał własny 11 272 500,00 11 955 100,00 12 034 700,00 12 205 900,00 12 200 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 60,97 64,67 65,10 66,02 65,99
Zysk (strata) na jedną akcję 2,89 3,42 0,54 0,93 2,71
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 26 243 106,00 20 482 298,00 18 110 000,00 21 009 200,00 26 737 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 294 183,00 183 757,00 1 487 900,00 1 220 700,00 1 329 200,00
Zysk (strata) brutto -1 545 869,00 -20 713,00 1 428 100,00 1 698 800,00 1 581 200,00
Zysk (strata) netto -1 285 910,00 -37 102,00 1 160 800,00 1 419 500,00 1 333 900,00
Aktywa razem 14 339 743,00 13 909 915,00 14 530 600,00 15 779 300,00 16 281 400,00
Kapitał własny 6 346 776,00 6 020 050,00 7 069 600,00 8 892 300,00 9 978 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 129 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 48,87 32,56 38,24 48,10 53,97
Zysk (strata) na jedną akcję -9,90 -0,20 6,28 7,68 7,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 501 887,00 22 709 442,00 20 931 100,00 24 185 600,00 30 121 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 393 008,00 423 398,00 1 854 700,00 2 228 500,00 2 981 300,00
Zysk (strata) brutto -2 123 715,00 -195 274,00 1 579 400,00 2 447 700,00 2 722 600,00
Zysk (strata) netto -1 466 326,00 -263 263,00 1 015 200,00 1 671 800,00 1 587 400,00
Aktywa razem 18 947 157,00 19 169 332,00 19 326 300,00 21 171 200,00 22 223 900,00
Kapitał własny 8 258 288,00 7 712 060,00 8 610 800,00 10 712 400,00 12 034 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 129 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36 184 873,36
Wartość księgowa na jedną akcję 63,59 41,72 46,58 57,95 65,10
Zysk (strata) na jedną akcję -11,29 -1,42 5,49 9,04 8,59
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.07.2017 2019 DM BOŚ S.A. 24 282 200 1 309 900 -
03.07.2017 2017 DM BOŚ S.A. 20 880 300 1 079 600 -
03.07.2017 2018 DM BOŚ S.A. 23 913 800 1 302 000 -
13.01.2016 2015 DM BOŚ S.A. 22 430 900 -303 400 -
13.01.2016 2017 DM BOŚ S.A. 19 194 000 605 200 -
13.01.2016 2016 DM BOŚ S.A. 19 186 000 590 600 -
13.03.2015 2017 DM BDM S.A. 26 240 000 832 000 -
13.03.2015 2015 DM BDM S.A. 23 267 000 572 000 -
13.03.2015 2016 DM BDM S.A. 25 218 000 832 000 -
20.05.2014 2014 DM PKO BP 30 392 000 483 000 -