STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSZ (MOSTALZAB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 51 178,00 50 142,00 35 103,00 13 267,00 12 962,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 297,00 1 826,00 -1 825,00 -1 788,00 -239,00
Zysk (strata) brutto 2 652,00 1 245,00 -3 226,00 4 704,00 17 274,00
Zysk (strata) netto 1 222,00 840,00 -2 699,00 4 334,00 17 302,00
Aktywa razem 254 471,00 236 886,00 199 538,00 198 013,00 190 027,00
Kapitał własny 86 468,00 87 308,00 84 560,00 88 894,00 106 196,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,16 1,17 1,13 1,19 1,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,01 -0,04 0,06 0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 137 358,00 167 050,00 169 975,00 146 802,00 152 904,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 397,00 3 759,00 4 750,00 5 167,00 3 467,00
Zysk (strata) brutto 4 027,00 4 498,00 2 189,00 4 125,00 3 330,00
Zysk (strata) netto 2 270,00 3 733,00 1 775,00 2 053,00 2 467,00
Aktywa razem 450 302,00 446 635,00 373 362,00 418 742,00 409 151,00
Kapitał własny 153 784,00 158 803,00 156 855,00 158 025,00 160 574,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 2,06 2,13 2,10 2,12 2,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 363 539,00 234 984,00 302 387,00 344 715,00 179 456,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 441,00 -890,00 -45 264,00 -60 849,00 361,00
Zysk (strata) brutto 14 536,00 9 294,00 -40 197,00 -58 721,00 2 640,00
Zysk (strata) netto 9 421,00 11 266,00 -37 668,00 -58 151,00 1 541,00
Aktywa razem 307 465,00 281 531,00 337 771,00 271 041,00 199 538,00
Kapitał własny 175 801,00 179 336,00 140 969,00 83 068,00 84 560,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 2,36 2,41 1,89 1,11 1,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,15 -0,51 -0,78 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 862 650,00 759 624,00 751 787,00 650 363,00 613 243,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 946,00 8 789,00 -23 440,00 -76 350,00 22 898,00
Zysk (strata) brutto 27 186,00 3 916,00 -26 406,00 -83 711,00 15 564,00
Zysk (strata) netto 18 676,00 1 897,00 -22 803,00 -80 387,00 11 076,00
Aktywa razem 563 287,00 541 109,00 548 572,00 435 406,00 373 362,00
Kapitał własny 261 765,00 253 662,00 229 953,00 147 999,00 156 855,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 3,51 3,40 3,08 1,99 2,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,03 -0,31 -1,08 0,15
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.10.2016 2017 DM BDM S.A. 791 900 10 000 -
05.10.2016 2016 DM BDM S.A. 816 300 3 700 -
05.10.2016 2018 DM BDM S.A. 805 400 11 300 -
01.10.2016 2015 DM BDM S.A. 759 600 1 900 -
01.10.2016 2014 DM BDM S.A. 862 700 18 700 -
20.06.2009 2009 BM BGŻ S.A. 942 600 53 800 -
20.06.2009 2010 BM BGŻ S.A. 914 400 45 600 -
22.02.2007 2007 zarząd 600 000 35 000 -
26.08.2002 2003 DM BZ WBK 1 133 000 -11 800 GK- EPS (-) 0,6 ZŁ
26.08.2002 2002 DM BZ WBK 1 052 000 -92 100 GK- EPS (-) 4,5