STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSZ (MOSTALZAB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 35 103,00 13 267,00 12 962,00 3 990,00 5 646,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 825,00 -1 788,00 -239,00 -2 415,00 334,00
Zysk (strata) brutto -3 226,00 4 704,00 17 274,00 -3 362,00 22,00
Zysk (strata) netto -2 699,00 4 334,00 17 302,00 -3 386,00 -901,00
Aktywa razem 199 538,00 198 013,00 190 027,00 181 899,00 167 414,00
Kapitał własny 84 560,00 88 894,00 106 196,00 102 810,00 102 015,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,13 1,19 1,42 1,38 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,06 0,23 -0,05 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 171 687,00 146 802,00 152 904,00 147 940,00 153 728,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 750,00 5 167,00 3 467,00 7 409,00 4 374,00
Zysk (strata) brutto 2 189,00 4 125,00 3 330,00 3 603,00 5 296,00
Zysk (strata) netto 1 775,00 2 053,00 2 467,00 2 191,00 3 381,00
Aktywa razem 373 362,00 418 742,00 409 151,00 430 175,00 451 973,00
Kapitał własny 156 049,00 158 025,00 160 574,00 162 792,00 165 091,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,12 2,15 2,18 2,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 234 984,00 302 387,00 344 715,00 179 456,00 35 865,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -890,00 -45 264,00 -60 849,00 361,00 -4 108,00
Zysk (strata) brutto 9 294,00 -40 197,00 -58 721,00 2 640,00 18 638,00
Zysk (strata) netto 11 266,00 -37 668,00 -58 151,00 1 541,00 17 349,00
Aktywa razem 281 531,00 337 771,00 271 041,00 199 538,00 167 414,00
Kapitał własny 179 336,00 140 969,00 83 068,00 84 560,00 102 015,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 2,41 1,89 1,11 1,13 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 -0,51 -0,78 0,02 0,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 759 624,00 751 787,00 650 363,00 614 955,00 601 374,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 789,00 -23 440,00 -76 350,00 22 898,00 20 417,00
Zysk (strata) brutto 3 916,00 -26 406,00 -83 711,00 15 564,00 16 354,00
Zysk (strata) netto 1 897,00 -22 803,00 -80 387,00 11 076,00 10 092,00
Aktywa razem 541 109,00 548 572,00 435 406,00 373 362,00 451 973,00
Kapitał własny 253 662,00 229 953,00 147 999,00 156 049,00 165 091,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27 74 565,27
Wartość księgowa na jedną akcję 3,40 3,08 1,99 2,09 2,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,31 -1,08 0,15 0,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.10.2016 2017 DM BDM S.A. 791 900 10 000 -
05.10.2016 2016 DM BDM S.A. 816 300 3 700 -
05.10.2016 2018 DM BDM S.A. 805 400 11 300 -
01.10.2016 2015 DM BDM S.A. 759 600 1 900 -
01.10.2016 2014 DM BDM S.A. 862 700 18 700 -
20.06.2009 2009 BM BGŻ S.A. 942 600 53 800 -
20.06.2009 2010 BM BGŻ S.A. 914 400 45 600 -
22.02.2007 2007 zarząd 600 000 35 000 -
26.08.2002 2003 DM BZ WBK 1 133 000 -11 800 GK- EPS (-) 0,6 ZŁ
26.08.2002 2002 DM BZ WBK 1 052 000 -92 100 GK- EPS (-) 4,5