STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGT (AGROTON)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 96 070,00 91 491,00 109 641,00 99 086,00 110 947,00
Kapitał własny 78 337,00 79 534,00 90 470,00 87 828,00 87 079,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 918,86 21 670,00 21 670,00 21 670,00 21 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,25 3,67 4,18 4,05 4,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 78 757,00 58 457,00 75 179,00 75 699,00 79 538,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 332,00 20 675,00 23 317,00 8 613,00 11 522,00
Zysk (strata) brutto -80 382,00 -9 588,00 21 784,00 8 363,00 13 719,00
Zysk (strata) netto -80 527,00 -9 641,00 21 755,00 8 299,00 13 518,00
Aktywa razem 97 997,00 69 797,00 81 834,00 91 491,00 99 086,00
Kapitał własny 44 438,00 45 821,00 70 860,00 79 534,00 87 828,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 918,86 14 918,86 14 918,86 21 670,00 21 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,98 3,07 4,75 3,67 4,05
Zysk (strata) na jedną akcję -5,40 -0,65 1,46 0,38 0,62