STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGT (AGROTON)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 81 834,00 96 070,00 91 491,00 109 641,00 99 086,00
Kapitał własny 70 860,00 78 337,00 79 534,00 90 470,00 87 828,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 918,86 14 918,86 21 670,00 21 670,00 21 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,75 5,25 3,67 4,18 4,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 78 757,00 58 457,00 75 179,00 75 699,00 79 538,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 332,00 20 675,00 23 317,00 8 613,00 11 522,00
Zysk (strata) brutto -80 382,00 -9 588,00 21 784,00 8 363,00 13 719,00
Zysk (strata) netto -80 527,00 -9 641,00 21 755,00 8 299,00 13 518,00
Aktywa razem 97 997,00 69 797,00 81 834,00 91 491,00 99 086,00
Kapitał własny 44 438,00 45 821,00 70 860,00 79 534,00 87 828,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 918,86 14 918,86 14 918,86 21 670,00 21 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,98 3,07 4,75 3,67 4,05
Zysk (strata) na jedną akcję -5,40 -0,65 1,46 0,38 0,62