STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCI


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 562,00 -9 098,00 45 851,00 55 355,00 4 039,00
Zysk (strata) brutto 25 778,00 -11 388,00 43 714,00 53 316,00 1 782,00
Zysk (strata) netto 21 183,00 -11 267,00 45 230,00 52 942,00 1 506,00
Aktywa razem 1 535 188,00 1 394 265,00 1 409 828,00 1 442 799,00 1 532 809,00
Kapitał własny 1 209 094,00 1 203 160,00 1 218 232,00 1 271 174,00 1 262 234,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 52 920,08 52 953,56 52 953,56 52 953,56 49 953,56
Wartość księgowa na jedną akcję 22,85 22,72 23,01 24,01 25,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 -0,21 0,85 1,00 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 63 576,00 5 903,00 19 474,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 829,00 113 749,00 102 270,00 26 399,00 27 271,00
Zysk (strata) brutto 18 117,00 111 138,00 108 093,00 26 860,00 26 202,00
Zysk (strata) netto 21 231,00 108 545,00 105 592,00 26 362,00 24 295,00
Aktywa razem 946 517,00 1 310 717,00 1 168 308,00 1 194 018,00 1 223 455,00
Kapitał własny 763 476,00 872 922,00 979 707,00 1 007 904,00 1 032 404,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 62 446,63 62 446,63 62 446,63 62 446,63 62 446,63
Wartość księgowa na jedną akcję 12,23 13,98 15,69 16,14 16,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 1,74 1,69 0,42 0,39
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 391,00 -80 146,00 118 971,00 54 641,00 123 577,00
Zysk (strata) brutto 119 721,00 -85 313,00 107 624,00 139 752,00 114 900,00
Zysk (strata) netto 121 463,00 -82 243,00 104 686,00 137 544,00 113 388,00
Aktywa razem 1 397 711,00 1 340 871,00 1 361 499,00 1 368 257,00 1 442 799,00
Kapitał własny 1 154 617,00 1 042 665,00 1 090 067,00 1 187 911,00 1 271 174,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 61 779,62 58 752,20 52 886,60 52 920,08 52 953,56
Wartość księgowa na jedną akcję 18,69 17,75 20,61 22,45 24,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,97 -1,40 1,98 2,60 2,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży 11 506,00 34 095,00 31 737,00 78 179,00 25 377,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 163 738,00 14 514,00 44 601,00 188 873,00 269 689,00
Zysk (strata) brutto 155 809,00 24 232,00 36 968,00 182 163,00 272 293,00
Zysk (strata) netto 156 080,00 18 679,00 41 572,00 186 184,00 264 794,00
Aktywa razem 634 960,00 640 629,00 779 603,00 946 517,00 1 223 455,00
Kapitał własny 498 075,00 525 886,00 572 146,00 763 476,00 1 032 404,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 970,24 62 346,63 62 346,63 62 446,63 62 446,63
Wartość księgowa na jedną akcję 9,58 8,44 9,18 12,23 16,53
Zysk (strata) na jedną akcję 3,00 0,30 0,67 2,98 4,24
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
24.08.2004 2004 zarząd 3 555 -
31.10.2003 2004 DM PKO BP 48 050 2 177 EBITDA 3,10 MLN ZŁ EPS 0,06 ZŁ P/E= 15,6
31.10.2003 2003 DM PKO BP 40 880 739 EBITDA 2,02 MLN ZŁ EPS 0,02 ZŁ P/E= 46
31.10.2003 2005 DM PKO BP 58 429 3 185 EBITDA 4,25 MLN ZŁ EPS 0,08 ZŁ P/E= 10,7
02.04.2002 2002 BM BOŚ SA 65 000 400 GK
14.02.2002 2001 DM PKO BP -5 800 GK
14.02.2002 2002 DM PKO BP -3 100 GK