STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPF (OPENFIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 79 337,00 78 992,00 76 081,00 74 653,00 78 145,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 923,00 1 840,00 -151 102,00 -1 272,00 -124,00
Zysk (strata) brutto 3 154,00 2 446,00 -148 974,00 -2 949,00 -1 228,00
Zysk (strata) netto 2 727,00 2 211,00 -137 962,00 -2 674,00 -1 668,00
Aktywa razem 527 877,00 524 417,00 369 948,00 377 954,00 384 136,00
Kapitał własny 316 487,00 318 404,00 180 315,00 177 920,00 175 943,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 356,66 74 356,66 74 356,66 74 356,66 74 356,66
Wartość księgowa na jedną akcję 4,26 4,28 2,43 2,39 2,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 -1,86 -0,04 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 95 722,00 95 269,00 88 057,00 84 802,00 88 165,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 000,00 968,00 -153 878,00 -5 151,00 -3 525,00
Zysk (strata) brutto 3 833,00 519,00 -157 740,00 -5 360,00 -5 175,00
Zysk (strata) netto 3 521,00 328,00 -146 439,00 -4 350,00 -5 485,00
Aktywa razem 619 445,00 610 222,00 447 401,00 456 987,00 457 720,00
Kapitał własny 374 771,00 374 804,00 228 237,00 224 166,00 218 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 356,66 74 356,66 74 356,66 74 356,66 74 356,66
Wartość księgowa na jedną akcję 5,04 5,04 3,07 3,02 2,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,00 -1,97 -0,06 -0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 225 055,00 240 006,00 248 663,00 271 095,00 311 229,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 385,00 15 863,00 -116 066,00 -27 119,00 -143 576,00
Zysk (strata) brutto 1 442,00 17 524,00 -57 702,00 71 995,00 -141 524,00
Zysk (strata) netto 964,00 14 716,00 -47 749,00 34 402,00 -131 597,00
Aktywa razem 459 545,00 457 079,00 487 156,00 524 461,00 369 948,00
Kapitał własny 289 758,00 304 474,00 280 151,00 314 316,00 180 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 356,66 54 356,66 54 356,66 74 356,66 74 356,66
Wartość księgowa na jedną akcję 5,33 5,60 5,15 4,23 2,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,27 -0,88 0,46 -1,77
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 339 840,00 324 135,00 317 831,00 351 655,00 375 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 855,00 10 473,00 -153 055,00 -28 331,00 -148 069,00
Zysk (strata) brutto 32 968,00 17 925,00 -37 115,00 6 396,00 -148 933,00
Zysk (strata) netto 25 279,00 28 927,00 -23 941,00 -18 173,00 -138 564,00
Aktywa razem 630 642,00 635 873,00 631 547,00 620 569,00 447 401,00
Kapitał własny 370 704,00 392 507,00 387 615,00 369 205,00 228 237,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 54 356,66 54 356,66 54 356,66 74 356,66 74 356,66
Wartość księgowa na jedną akcję 6,82 7,22 7,13 4,97 3,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,53 -0,44 -0,24 -1,86
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.07.2012 2013 Trigon 457 500 97 900 -
20.07.2012 2014 Trigon 483 700 101 600 -
20.07.2012 2012 Trigon 461 100 103 200 -
01.07.2012 2010 Trigon 310 400 72 300 -
01.07.2012 2011 Trigon 380 900 85 800 -