STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPF (OPENFIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 74 653,00 78 145,00 75 174,00 66 065,00 58 673,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 272,00 -124,00 -1 855,00 -156 783,00 -2 654,00
Zysk (strata) brutto -2 949,00 -1 228,00 -3 719,00 -158 795,00 -4 670,00
Zysk (strata) netto -2 674,00 -1 668,00 -4 229,00 -159 440,00 -3 954,00
Aktywa razem 377 954,00 384 136,00 381 593,00 219 058,00 216 935,00
Kapitał własny 177 920,00 175 943,00 171 722,00 12 301,00 8 255,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 392,78 12 392,78 12 392,78 12 392,78 12 392,78
Wartość księgowa na jedną akcję 14,36 14,20 13,86 0,99 0,67
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 -0,14 -0,34 -12,87 -0,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 84 802,00 88 165,00 86 651,00 78 056,00 68 867,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 151,00 -3 525,00 -4 054,00 -149 192,00 -4 064,00
Zysk (strata) brutto -5 360,00 -5 175,00 -4 643,00 -153 564,00 -5 227,00
Zysk (strata) netto -4 350,00 -5 485,00 -5 215,00 -160 666,00 -4 253,00
Aktywa razem 456 987,00 457 720,00 451 664,00 278 228,00 275 137,00
Kapitał własny 224 166,00 218 370,00 213 162,00 52 518,00 48 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 392,78 12 392,78 12 392,78 12 392,78 12 392,78
Wartość księgowa na jedną akcję 18,09 17,62 17,20 4,24 3,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,35 -0,44 -0,42 -12,96 -0,34
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 240 006,00 248 663,00 271 095,00 311 229,00 294 037,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 863,00 -116 066,00 -27 119,00 -143 576,00 -160 033,00
Zysk (strata) brutto 17 524,00 -57 702,00 71 995,00 -141 524,00 -166 690,00
Zysk (strata) netto 14 716,00 -47 749,00 34 402,00 -131 597,00 -168 010,00
Aktywa razem 457 079,00 487 156,00 524 461,00 369 948,00 219 058,00
Kapitał własny 304 474,00 280 151,00 314 316,00 180 315,00 12 301,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 059,44 9 059,44 12 392,78 12 392,78 12 392,78
Wartość księgowa na jedną akcję 33,61 30,92 25,36 14,55 0,99
Zysk (strata) na jedną akcję 1,62 -5,27 2,78 -10,62 -13,56
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 324 135,00 317 831,00 351 655,00 375 522,00 337 674,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 473,00 -153 055,00 -28 331,00 -148 068,00 -161 921,00
Zysk (strata) brutto 17 925,00 -37 115,00 6 396,00 -148 933,00 -168 742,00
Zysk (strata) netto 28 927,00 -23 941,00 -18 173,00 -138 564,00 -175 716,00
Aktywa razem 635 873,00 631 547,00 620 569,00 447 401,00 278 228,00
Kapitał własny 392 507,00 387 615,00 369 205,00 228 237,00 52 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 059,44 9 059,44 12 392,78 12 392,78 12 392,78
Wartość księgowa na jedną akcję 43,33 42,79 29,79 18,42 4,24
Zysk (strata) na jedną akcję 3,19 -2,64 -1,47 -11,18 -14,18
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.07.2012 2013 Trigon 457 500 97 900 -
20.07.2012 2014 Trigon 483 700 101 600 -
20.07.2012 2012 Trigon 461 100 103 200 -
01.07.2012 2010 Trigon 310 400 72 300 -
01.07.2012 2011 Trigon 380 900 85 800 -