STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

1AT (ATAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 240 114,00 176 394,00 223 759,00 116 069,00 70 280,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 895,00 35 067,00 49 974,00 14 265,00 13 886,00
Zysk (strata) brutto 41 925,00 35 378,00 59 602,00 13 805,00 14 195,00
Zysk (strata) netto 33 620,00 28 344,00 50 517,00 11 147,00 11 461,00
Aktywa razem 1 827 327,00 1 883 504,00 2 105 609,00 2 302 548,00 2 504 022,00
Kapitał własny 822 299,00 850 639,00 901 156,00 729 090,00 740 551,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 21,24 21,97 23,28 18,83 19,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,73 1,31 0,29 0,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 240 477,00 176 536,00 234 473,00 116 170,00 68 087,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 452,00 41 986,00 59 352,00 16 994,00 14 694,00
Zysk (strata) brutto 51 494,00 42 140,00 56 662,00 16 693,00 14 456,00
Zysk (strata) netto 40 850,00 33 985,00 45 286,00 12 603,00 10 570,00
Aktywa razem 1 829 614,00 1 871 985,00 2 107 939,00 2 315 990,00 2 521 853,00
Kapitał własny 824 380,00 858 362,00 903 648,00 733 038,00 743 608,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 21,29 22,17 23,34 18,93 19,21
Zysk (strata) na jedną akcję 1,06 0,88 1,17 0,33 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 557 737,00 253 265,00 505 798,00 865 117,00 1 053 860,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 148 144,00 48 967,00 86 104,00 170 157,00 210 808,00
Zysk (strata) brutto 147 466,00 53 446,00 132 156,00 194 858,00 222 777,00
Zysk (strata) netto 120 490,00 49 115,00 117 410,00 164 070,00 182 330,00
Aktywa razem 826 859,00 1 268 937,00 1 588 456,00 1 832 097,00 1 883 504,00
Kapitał własny 444 559,00 632 722,00 726 452,00 805 363,00 850 639,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 214,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 13,80 16,34 18,76 20,80 21,97
Zysk (strata) na jedną akcję 3,74 1,27 3,03 4,24 4,71
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 576 756,00 226 847,00 506 840,00 865 795,00 1 055 023,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 167 028,00 40 758,00 114 770,00 221 997,00 259 600,00
Zysk (strata) brutto 164 023,00 36 599,00 109 043,00 216 424,00 255 362,00
Zysk (strata) netto 134 597,00 47 291,00 89 442,00 171 192,00 200 705,00
Aktywa razem 786 868,00 1 209 992,00 1 513 553,00 1 789 736,00 1 871 985,00
Kapitał własny 436 402,00 622 741,00 688 499,00 794 713,00 858 362,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 214,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 13,55 16,09 17,78 20,53 22,17
Zysk (strata) na jedną akcję 4,18 1,22 2,31 4,42 5,18
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.02.2016 2017 DM PKO BP 721 000 127 000 -
26.02.2016 2016 DM PKO BP 553 000 94 000 -
05.01.2016 2014 DM PKO BP 577 000 137 000 -
05.01.2016 2015 DM PKO BP 255 000 36 000 -
05.01.2016 2013 DM PKO BP 234 000 34 000 -