STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

1AT (ATAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 223 759,00 116 069,00 70 280,00 301 310,00 185 104,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 974,00 14 265,00 13 886,00 48 026,00 20 409,00
Zysk (strata) brutto 59 602,00 13 805,00 14 195,00 48 181,00 19 155,00
Zysk (strata) netto 50 517,00 11 147,00 11 461,00 38 848,00 15 520,00
Aktywa razem 2 105 609,00 2 302 548,00 2 504 022,00 2 385 573,00 2 566 512,00
Kapitał własny 901 156,00 729 090,00 740 551,00 779 385,00 794 905,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 23,28 18,83 19,13 20,13 20,53
Zysk (strata) na jedną akcję 1,31 0,29 0,30 1,00 0,40
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 234 473,00 116 170,00 68 087,00 301 437,00 185 829,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 352,00 16 994,00 14 694,00 54 820,00 28 882,00
Zysk (strata) brutto 56 662,00 16 693,00 14 456,00 54 736,00 27 364,00
Zysk (strata) netto 45 286,00 12 603,00 10 570,00 45 124,00 22 362,00
Aktywa razem 2 107 939,00 2 315 990,00 2 521 853,00 2 409 435,00 2 583 969,00
Kapitał własny 903 648,00 733 038,00 743 608,00 788 828,00 811 190,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 23,34 18,93 19,21 20,38 20,95
Zysk (strata) na jedną akcję 1,17 0,33 0,27 1,17 0,58
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 253 265,00 505 798,00 865 117,00 1 053 860,00 711 418,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 967,00 86 104,00 170 157,00 210 808,00 126 151,00
Zysk (strata) brutto 53 446,00 132 156,00 194 858,00 222 777,00 135 783,00
Zysk (strata) netto 49 115,00 117 410,00 164 070,00 182 330,00 111 973,00
Aktywa razem 1 268 937,00 1 588 456,00 1 832 097,00 1 883 504,00 2 385 573,00
Kapitał własny 632 722,00 726 452,00 805 363,00 850 639,00 779 385,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 16,34 18,76 20,80 21,97 20,13
Zysk (strata) na jedną akcję 1,27 3,03 4,24 4,71 2,89
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 226 847,00 506 840,00 865 795,00 1 055 023,00 720 167,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 758,00 114 770,00 221 997,00 259 600,00 145 860,00
Zysk (strata) brutto 36 599,00 109 043,00 216 424,00 255 362,00 142 547,00
Zysk (strata) netto 47 291,00 89 442,00 171 192,00 200 705,00 113 583,00
Aktywa razem 1 209 992,00 1 513 553,00 1 789 736,00 1 871 985,00 2 409 435,00
Kapitał własny 622 741,00 688 499,00 794 713,00 858 362,00 788 828,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61 38 714,61
Wartość księgowa na jedną akcję 16,09 17,78 20,53 22,17 20,38
Zysk (strata) na jedną akcję 1,22 2,31 4,42 5,18 2,93
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.02.2016 2017 DM PKO BP 721 000 127 000 -
26.02.2016 2016 DM PKO BP 553 000 94 000 -
05.01.2016 2014 DM PKO BP 577 000 137 000 -
05.01.2016 2015 DM PKO BP 255 000 36 000 -
05.01.2016 2013 DM PKO BP 234 000 34 000 -