STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SPL (SANPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 235 224,00 1 292 060,00 1 445 587,00 1 546 549,00 1 563 343,00
Przychody z tytułu prowizji 488 394,00 471 192,00 465 834,00 482 330,00 507 272,00
Wynik na działalności bankowej 1 966 298,00 1 474 367,00 1 551 119,00 2 004 482,00 1 941 381,00
Zysk (strata) brutto 1 032 525,00 483 599,00 758 734,00 687 964,00 771 424,00
Zysk (strata) netto 898 942,00 352 344,00 651 128,00 559 049,00 620 590,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 21 621 396,00 21 960 381,00 23 860 357,00 24 434 092,00 23 191 616,00
Liczba akcji 99 234,53 99 333,48 102 088,31 102 088,31 102 088,31
Zysk (strata) na jedną akcję 9,06 3,55 6,38 5,48 6,08
Wartość księgowa na jedną akcję 217,88 221,08 233,72 239,34 227,17
Współczynnik wypłacalności 20,48 20,30 18,04 18,78 18,51
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 1 736 743,00 1 805 709,00 1 982 843,00 2 081 699,00 2 116 449,00
Przychody z tytułu prowizji 649 627,00 623 931,00 620 256,00 629 803,00 661 065,00
Wynik na działalności bankowej 2 110 439,00 2 013 561,00 2 059 691,00 2 210 196,00 2 334 979,00
Zysk (strata) brutto 915 590,00 773 403,00 1 044 638,00 615 870,00 887 663,00
Zysk (strata) netto 651 285,00 495 448,00 796 088,00 350 687,00 607 214,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 22 577 440,00 23 057 026,00 25 104 027,00 25 464 252,00 24 202 134,00
Liczba akcji 99 234,53 99 333,48 102 088,31 102 088,31 102 088,31
Zysk (strata) na jedną akcję 6,56 4,99 7,80 3,44 5,95
Wartość księgowa na jedną akcję 227,52 232,12 245,91 249,43 237,07
Współczynnik wypłacalności 17,78 17,61 15,98 16,47 16,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 4 856 042,00 4 243 768,00 4 469 917,00 4 703 187,00 5 174 209,00
Przychody z tytułu prowizji 1 873 349,00 1 887 844,00 1 904 106,00 1 997 881,00 1 900 245,00
Wynik na działalności bankowej 5 679 982,00 5 606 064,00 6 192 023,00 6 039 270,00 6 366 587,00
Zysk (strata) brutto 2 478 396,00 2 176 553,00 2 649 248,00 2 515 330,00 2 658 064,00
Zysk (strata) netto 1 994 632,00 1 756 210,00 2 081 720,00 1 916 156,00 2 167 161,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 17 112 012,00 18 709 129,00 19 029 520,00 20 838 837,00 23 860 357,00
Liczba akcji 99 234,53 99 234,53 99 234,53 99 234,53 102 088,31
Zysk (strata) na jedną akcję 20,10 17,70 20,98 19,31 21,23
Wartość księgowa na jedną akcję 172,44 188,53 191,76 210,00 233,72
Współczynnik wypłacalności 13,46 15,80 16,52 18,95 18,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 5 723 043,00 5 708 829,00 6 060 920,00 6 529 307,00 7 213 796,00
Przychody z tytułu prowizji 2 211 332,00 2 358 072,00 2 388 464,00 2 476 209,00 2 526 572,00
Wynik na działalności bankowej 6 262 009,00 7 376 516,00 7 465 368,00 7 613 072,00 8 082 277,00
Zysk (strata) brutto 2 640 041,00 3 178 292,00 3 122 054,00 3 335 221,00 3 426 152,00
Zysk (strata) netto 1 914 711,00 2 327 273,00 2 166 847,00 2 213 054,00 2 365 222,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 16 530 895,00 19 392 029,00 19 780 827,00 21 907 220,00 25 104 027,00
Liczba akcji 99 234,53 99 234,53 99 234,53 99 234,53 102 088,31
Zysk (strata) na jedną akcję 19,30 23,45 21,84 22,30 23,17
Wartość księgowa na jedną akcję 166,58 195,42 199,33 220,76 245,91
Współczynnik wypłacalności 12,91 14,62 15,05 16,69 15,98
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.11.2008 2009 DM IDM SA 1 755 500 909 500 -
11.11.2008 2008 DM IDM SA 1 654 100 1 021 500 -
27.10.2008 2009 DM IDM SA 1 755 500 909 500 -
27.10.2008 2008 1 654 100 1 021 500 -
30.07.2008 2009 DM IDM SA 1 668 200 1 207 100 -
30.07.2008 2008 1 619 800 -
17.04.2008 2008 DM IDM SA 1 089 900 -
17.04.2008 2009 DM IDM SA 1 207 100 -
01.08.2007 2008 DM Millennium 1 230 000 -
01.08.2007 2007 DM Millennium 1 060 000 -