STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SPL (SANPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 1 546 549,00 1 563 343,00 1 589 356,00 1 544 524,00 1 513 846,00
Przychody z tytułu prowizji 482 330,00 507 272,00 505 573,00 522 301,00 506 156,00
Wynik na działalności bankowej 2 004 482,00 1 941 381,00 1 790 488,00 1 777 619,00 1 708 454,00
Zysk (strata) brutto 676 284,00 771 424,00 642 825,00 632 876,00 183 755,00
Zysk (strata) netto 547 369,00 620 590,00 477 687,00 456 198,00 66 708,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 24 434 092,00 23 191 616,00 23 777 334,00 24 177 586,00 24 283 241,00
Liczba akcji 102 088,30 102 088,30 102 088,30 102 088,30 102 088,30
Zysk (strata) na jedną akcję 5,36 6,08 4,68 4,47 0,65
Wartość księgowa na jedną akcję 239,34 227,17 232,91 236,83 237,87
Współczynnik wypłacalności 18,78 18,51 18,49 19,58 19,36
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 2 081 699,00 2 116 449,00 2 166 156,00 2 097 532,00 2 050 090,00
Przychody z tytułu prowizji 629 803,00 661 065,00 662 229,00 694 952,00 661 836,00
Wynik na działalności bankowej 2 210 196,00 2 334 979,00 2 352 670,00 2 310 741,00 2 207 695,00
Zysk (strata) brutto 604 190,00 887 663,00 936 752,00 804 311,00 384 954,00
Zysk (strata) netto 339 007,00 607 214,00 625 657,00 554 789,00 170 934,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 25 464 252,00 24 202 134,00 24 937 399,00 25 431 987,00 25 635 076,00
Liczba akcji 102 088,30 102 088,30 102 088,30 102 088,30 102 088,30
Zysk (strata) na jedną akcję 3,32 5,95 6,13 5,43 1,67
Wartość księgowa na jedną akcję 249,43 237,07 244,27 249,12 251,11
Współczynnik wypłacalności 16,47 16,26 16,14 17,07 16,79
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 4 243 768,00 4 469 917,00 4 703 187,00 5 174 209,00 6 243 772,00
Przychody z tytułu prowizji 1 887 844,00 1 904 106,00 1 997 881,00 1 900 245,00 2 017 476,00
Wynik na działalności bankowej 5 606 064,00 6 192 023,00 6 039 270,00 6 366 587,00 7 513 970,00
Zysk (strata) brutto 2 176 553,00 2 649 248,00 2 515 330,00 2 664 958,00 2 735 089,00
Zysk (strata) netto 1 756 210,00 2 081 720,00 1 916 156,00 2 174 055,00 2 113 524,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 18 709 129,00 19 029 520,00 20 838 837,00 23 795 609,00 24 177 586,00
Liczba akcji 99 234,53 99 234,53 99 234,53 102 088,30 102 088,30
Zysk (strata) na jedną akcję 17,70 20,98 19,31 21,30 20,70
Wartość księgowa na jedną akcję 188,53 191,76 210,00 233,09 236,83
Współczynnik wypłacalności 15,80 16,52 18,95 18,04 19,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 5 708 829,00 6 060 920,00 6 529 307,00 7 213 796,00 8 461 836,00
Przychody z tytułu prowizji 2 358 072,00 2 388 464,00 2 476 209,00 2 526 572,00 2 648 049,00
Wynik na działalności bankowej 7 376 516,00 7 465 368,00 7 613 072,00 8 082 277,00 9 208 586,00
Zysk (strata) brutto 3 178 292,00 3 122 054,00 3 335 221,00 3 424 284,00 3 244 596,00
Zysk (strata) netto 2 327 273,00 2 166 847,00 2 213 054,00 2 363 354,00 2 138 347,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 19 392 029,00 19 780 827,00 21 907 220,00 25 030 517,00 25 431 987,00
Liczba akcji 99 234,53 99 234,53 99 234,53 102 088,30 102 088,30
Zysk (strata) na jedną akcję 23,45 21,84 22,30 23,15 20,95
Wartość księgowa na jedną akcję 195,42 199,33 220,76 245,19 249,12
Współczynnik wypłacalności 14,62 15,05 16,69 15,98 17,07
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.11.2008 2009 DM IDM SA 1 755 500 909 500 -
11.11.2008 2008 DM IDM SA 1 654 100 1 021 500 -
27.10.2008 2009 DM IDM SA 1 755 500 909 500 -
27.10.2008 2008 1 654 100 1 021 500 -
30.07.2008 2009 DM IDM SA 1 668 200 1 207 100 -
30.07.2008 2008 1 619 800 -
17.04.2008 2008 DM IDM SA 1 089 900 -
17.04.2008 2009 DM IDM SA 1 207 100 -
01.08.2007 2008 DM Millennium 1 230 000 -
01.08.2007 2007 DM Millennium 1 060 000 -