STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLK (MILKILAND)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'09 IVQ'10 IVQ'11 IVQ'12 IVQ'13
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 67 879,00 125 985,00 192 791,00 258 439,00 240 174,00
Kapitał własny 37 562,00 116 847,00 159 859,00 172 301,00 170 337,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 3,74 5,12 5,51 5,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 30 089,00 36 124,00 32 595,00 33 898,00 29 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -74,00 -1 662,00 -1 676,00 -6 710,00 -1 789,00
Zysk (strata) brutto 2 636,00 -4 871,00 -10 865,00 -7 069,00 -3 882,00
Zysk (strata) netto 2 370,00 -4 858,00 -10 886,00 -6 658,00 -3 691,00
Aktywa razem 161 129,00 167 606,00 160 025,00 151 909,00 161 348,00
Kapitał własny 11 173,00 9 337,00 885,00 -6 452,00 -7 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,36 0,30 0,03 -0,21 -0,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,16 -0,35 -0,21 -0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży 800,00 116,00 1 073,00 700,00 237,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -104,00 -44,00 -415,00 -1 312,00 -997,00
Zysk (strata) brutto 320,00 -406,00 21,00 -937,00 -2 140,00
Zysk (strata) netto 8 110,00 21 777,00 14 391,00 12 771,00 10 835,00
Aktywa razem 67 879,00 125 985,00 192 791,00 258 439,00 240 174,00
Kapitał własny 37 562,00 116 847,00 159 859,00 172 301,00 170 337,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 3,74 5,12 5,51 5,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,70 0,46 0,41 0,35
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 290 130,00 191 552,00 146 758,00 140 411,00 132 706,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -657,00 -26 879,00 -5 495,00 588,00 -10 122,00
Zysk (strata) brutto -74 648,00 -73 074,00 -36 724,00 -7 242,00 -20 169,00
Zysk (strata) netto -71 835,00 -72 807,00 -38 804,00 -7 672,00 -20 032,00
Aktywa razem 239 851,00 186 550,00 168 456,00 160 415,00 151 909,00
Kapitał własny 92 145,00 34 650,00 5 805,00 11 692,00 -6 452,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00 31 250,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,95 1,11 0,19 0,37 -0,21
Zysk (strata) na jedną akcję -2,30 -2,33 -1,24 -0,25 -0,64