STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABE (ABPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 050 984,00 981 752,00 1 049 911,00 1 569 402,00 1 042 374,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 524,00 13 188,00 8 438,00 10 848,00 7 821,00
Zysk (strata) brutto 7 916,00 9 486,00 6 651,00 22 870,00 6 287,00
Zysk (strata) netto 6 293,00 7 325,00 5 636,00 21 008,00 4 760,00
Aktywa razem 1 287 716,00 1 341 563,00 1 480 424,00 1 572 772,00 1 446 366,00
Kapitał własny 528 386,00 529 614,00 542 534,00 562 414,00 566 949,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 32,64 32,72 33,52 34,74 35,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,45 0,35 1,30 0,29
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 806 770,00 1 783 980,00 1 871 273,00 2 973 755,00 1 878 380,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 305,00 22 564,00 17 434,00 32 621,00 16 892,00
Zysk (strata) brutto 13 128,00 15 621,00 14 428,00 29 180,00 13 311,00
Zysk (strata) netto 10 203,00 12 127,00 11 605,00 23 703,00 10 269,00
Aktywa razem 1 864 952,00 1 962 359,00 2 210 458,00 2 359 010,00 2 105 742,00
Kapitał własny 714 745,00 718 820,00 738 089,00 764 295,00 771 168,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 44,15 44,41 45,60 47,22 47,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,75 0,72 1,46 0,63
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 777 428,00 4 341 095,00 4 172 928,00 4 658 253,00 4 664 258,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 524,00 63 893,00 58 493,00 53 658,00 50 297,00
Zysk (strata) brutto 55 497,00 66 687,00 61 923,00 56 420,00 50 032,00
Zysk (strata) netto 45 050,00 53 131,00 50 902,00 46 415,00 41 760,00
Aktywa razem 826 801,00 931 378,00 1 133 039,00 1 260 806,00 1 341 563,00
Kapitał własny 365 605,00 401 973,00 439 523,00 495 732,00 529 614,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 22,59 24,83 27,15 30,62 32,72
Zysk (strata) na jedną akcję 2,78 3,28 3,14 2,87 2,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 758 184,00 6 793 162,00 7 553 068,00 8 278 017,00 8 236 563,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85 306,00 100 151,00 98 634,00 101 753,00 98 030,00
Zysk (strata) brutto 73 650,00 88 929,00 82 737,00 85 531,00 76 502,00
Zysk (strata) netto 57 297,00 68 392,00 64 603,00 67 848,00 60 952,00
Aktywa razem 1 259 790,00 1 519 646,00 1 839 276,00 1 872 212,00 1 962 359,00
Kapitał własny 463 885,00 519 820,00 584 418,00 663 751,00 718 820,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 28,66 32,11 36,10 41,00 44,41
Zysk (strata) na jedną akcję 3,54 4,23 3,99 4,19 3,77
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.02.2018 2018 DM BOŚ S.A. 9 430 700 71 100 -
20.02.2018 2017 DM BOŚ S.A. 8 691 900 63 100 -
20.02.2018 2019 DM BOŚ S.A. 10 279 500 79 600 -
20.02.2018 2016 DM BOŚ S.A. 8 278 000 67 800 -
01.03.2015 2016 DM PKO BP 7 454 000 69 000 -
01.03.2015 2015 DM PKO BP 6 989 000 65 000 -
01.03.2015 2014 DM PKO BP 6 449 000 63 000 -
01.03.2015 2013 DM PKO BP 5 758 000 57 000 -