STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABE (ABPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 042 374,00 1 144 541,00 1 185 225,00 1 799 460,00 1 280 484,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 821,00 5 883,00 7 778,00 12 539,00 8 472,00
Zysk (strata) brutto 6 287,00 5 319,00 4 241,00 23 855,00 7 056,00
Zysk (strata) netto 4 760,00 4 086,00 3 122,00 21 281,00 5 300,00
Aktywa razem 1 446 366,00 1 512 055,00 1 633 443,00 1 748 774,00 1 643 883,00
Kapitał własny 566 949,00 573 461,00 571 481,00 597 599,00 587 555,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 35,02 35,43 35,30 36,92 36,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,25 0,19 1,32 0,33
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 878 380,00 2 069 919,00 2 163 259,00 3 256 545,00 2 299 692,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 892,00 18 293,00 19 950,00 35 486,00 19 884,00
Zysk (strata) brutto 13 311,00 14 773,00 14 624,00 33 423,00 15 877,00
Zysk (strata) netto 10 269,00 12 198,00 11 731,00 26 713,00 12 138,00
Aktywa razem 2 105 742,00 2 073 912,00 2 353 180,00 2 606 852,00 2 388 330,00
Kapitał własny 771 168,00 790 204,00 798 061,00 828 589,00 808 254,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 47,64 48,82 49,30 51,19 49,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,75 0,73 1,65 0,75
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 341 095,00 4 172 928,00 4 658 253,00 4 664 258,00 4 806 228,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 893,00 58 493,00 53 658,00 50 297,00 32 990,00
Zysk (strata) brutto 66 687,00 61 923,00 56 420,00 50 032,00 41 127,00
Zysk (strata) netto 53 131,00 50 902,00 46 415,00 41 760,00 35 490,00
Aktywa razem 931 378,00 1 133 039,00 1 260 806,00 1 341 563,00 1 512 055,00
Kapitał własny 401 973,00 439 523,00 495 732,00 529 614,00 573 461,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 24,83 27,15 30,62 32,72 35,43
Zysk (strata) na jedną akcję 3,28 3,14 2,87 2,58 2,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 793 162,00 7 553 068,00 8 278 017,00 8 236 563,00 8 793 327,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100 151,00 98 634,00 101 753,00 98 030,00 85 240,00
Zysk (strata) brutto 88 929,00 82 737,00 85 531,00 76 502,00 71 692,00
Zysk (strata) netto 68 392,00 64 603,00 67 848,00 60 952,00 57 775,00
Aktywa razem 1 519 646,00 1 839 276,00 1 872 212,00 1 962 359,00 2 073 912,00
Kapitał własny 519 820,00 584 418,00 663 751,00 718 820,00 790 204,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64 16 187,64
Wartość księgowa na jedną akcję 32,11 36,10 41,00 44,41 48,82
Zysk (strata) na jedną akcję 4,23 3,99 4,19 3,77 3,57
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.02.2018 2018 DM BOŚ S.A. 9 430 700 71 100 -
20.02.2018 2017 DM BOŚ S.A. 8 691 900 63 100 -
20.02.2018 2019 DM BOŚ S.A. 10 279 500 79 600 -
20.02.2018 2016 DM BOŚ S.A. 8 278 000 67 800 -
01.03.2015 2016 DM PKO BP 7 454 000 69 000 -
01.03.2015 2015 DM PKO BP 6 989 000 65 000 -
01.03.2015 2014 DM PKO BP 6 449 000 63 000 -
01.03.2015 2013 DM PKO BP 5 758 000 57 000 -