STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AUG (AUGA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 58 746,00 70 379,00 83 948,00 75 560,00 109 086,00
Kapitał własny 45 445,00 42 400,00 52 829,00 63 790,00 84 849,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 187 416,25 187 416,25 187 416,25 187 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,24 0,23 0,28 0,34 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 996,00 12 765,00 12 657,00 15 462,00 15 181,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 462,00 -4 644,00 -745,00 1 122,00 1 178,00
Zysk (strata) brutto -140,00 -5 363,00 -1 584,00 167,00 174,00
Zysk (strata) netto -93,00 -5 339,00 -1 189,00 177,00 192,00
Aktywa razem 169 925,00 180 566,00 171 890,00 204 924,00 209 605,00
Kapitał własny 79 204,00 91 439,00 91 356,00 91 532,00 91 788,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 187 416,25 227 416,25 227 416,25 227 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 538,00 596,00 620,00 653,00 3 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 413,00 -1 389,00 -2 217,00 22 277,00 4 520,00
Zysk (strata) brutto 611,00 -1 736,00 -3 045,00 21 390,00 3 490,00
Zysk (strata) netto 402,00 -1 736,00 -3 045,00 21 390,00 3 490,00
Aktywa razem 69 737,00 58 746,00 70 379,00 75 560,00 109 086,00
Kapitał własny 47 109,00 45 445,00 42 400,00 63 790,00 84 849,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 646 262,94 187 416,25 187 416,25 187 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,24 0,23 0,34 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,02 0,11 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 41 950,00 47 425,00 38 762,00 52 943,00 49 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 488,00 8 129,00 3 890,00 6 697,00 -3 938,00
Zysk (strata) brutto 9 915,00 6 128,00 1 792,00 4 793,00 -6 462,00
Zysk (strata) netto 10 120,00 5 618,00 2 173,00 4 926,00 -5 957,00
Aktywa razem 123 031,00 135 266,00 122 090,00 148 548,00 171 890,00
Kapitał własny 55 604,00 68 809,00 71 945,00 78 633,00 91 356,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 646 262,94 187 416,25 187 416,25 187 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,37 0,38 0,42 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,01 0,03 -0,03