STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AUG (AUGA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IVQ'18 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 70 379,00 83 948,00 75 560,00 109 086,00 123 355,00
Kapitał własny 42 400,00 52 829,00 63 790,00 84 849,00 83 702,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 187 416,25 187 416,25 187 416,25 227 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 0,28 0,34 0,37 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 15 462,00 15 181,00 17 975,00 25 598,00 17 609,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 122,00 1 178,00 -598,00 -693,00 1 615,00
Zysk (strata) brutto 167,00 174,00 -1 620,00 -2 712,00 176,00
Zysk (strata) netto 177,00 192,00 -1 656,00 -1 941,00 189,00
Aktywa razem 204 924,00 209 605,00 212 920,00 206 723,00 209 080,00
Kapitał własny 91 532,00 91 788,00 90 217,00 89 706,00 89 956,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 227 416,25 227 416,25 227 416,25 227 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 596,00 620,00 653,00 3 304,00 3 378,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 389,00 -2 217,00 22 277,00 4 520,00 -162,00
Zysk (strata) brutto -1 736,00 -3 045,00 21 390,00 3 490,00 -1 394,00
Zysk (strata) netto -1 736,00 -3 045,00 21 390,00 3 490,00 -1 394,00
Aktywa razem 58 746,00 70 379,00 75 560,00 109 086,00 123 355,00
Kapitał własny 45 445,00 42 400,00 63 790,00 84 849,00 83 702,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 187 416,25 187 416,25 187 416,25 227 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,24 0,23 0,34 0,37 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 0,11 0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 47 425,00 38 762,00 52 943,00 49 487,00 74 216,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 129,00 3 890,00 6 697,00 -3 938,00 1 009,00
Zysk (strata) brutto 6 128,00 1 792,00 4 793,00 -6 462,00 -3 991,00
Zysk (strata) netto 5 618,00 2 173,00 4 926,00 -5 957,00 -3 228,00
Aktywa razem 135 266,00 122 090,00 148 548,00 171 890,00 206 723,00
Kapitał własny 68 809,00 71 945,00 78 633,00 91 356,00 89 706,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 187 416,25 187 416,25 187 416,25 227 416,25 227 416,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,37 0,38 0,42 0,40 0,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 0,03 -0,03 -0,01