STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUC (EUCO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 950,00 8 538,00 8 322,00 8 736,00 6 949,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 595,00 1 588,00 20,00 1 350,00 -8 169,00
Zysk (strata) brutto 8 505,00 557,00 -1 014,00 308,00 -10 131,00
Zysk (strata) netto 7 264,00 651,00 -1 340,00 304,00 -10 525,00
Aktywa razem 149 802,00 146 707,00 143 686,00 145 940,00 131 785,00
Kapitał własny 33 010,00 33 661,00 32 320,00 32 625,00 22 099,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,90 6,01 5,77 5,83 3,95
Zysk (strata) na jedną akcję 1,30 0,12 -0,24 0,05 -1,88
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 744,00 18 658,00 18 801,00 22 105,00 15 072,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 354,00 2 599,00 3 312,00 3 714,00 2 940,00
Zysk (strata) brutto 425,00 1 733,00 2 440,00 2 833,00 2 068,00
Zysk (strata) netto -190,00 1 468,00 1 677,00 2 544,00 1 591,00
Aktywa razem 181 975,00 188 749,00 190 254,00 190 820,00 185 001,00
Kapitał własny 37 984,00 42 996,00 44 641,00 47 194,00 44 623,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,78 7,68 7,97 8,43 7,97
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,26 0,30 0,45 0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 70 317,00 59 343,00 47 167,00 35 560,00 32 546,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 738,00 11 785,00 6 368,00 13 559,00 -5 210,00
Zysk (strata) brutto 25 756,00 17 617,00 2 355,00 9 167,00 -10 280,00
Zysk (strata) netto 22 236,00 20 063,00 1 402,00 6 375,00 -10 910,00
Aktywa razem 92 099,00 126 576,00 159 293,00 149 802,00 131 785,00
Kapitał własny 37 127,00 37 247,00 30 976,00 33 010,00 22 099,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,63 6,65 5,53 5,90 3,95
Zysk (strata) na jedną akcję 3,97 3,58 0,25 1,14 -1,95
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 91 287,00 88 583,00 98 292,00 79 902,00 74 636,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 373,00 25 625,00 20 928,00 14 424,00 12 566,00
Zysk (strata) brutto 26 129,00 25 102,00 18 014,00 10 672,00 9 075,00
Zysk (strata) netto 22 617,00 27 656,00 14 151,00 6 622,00 7 281,00
Aktywa razem 119 288,00 122 044,00 180 590,00 181 975,00 185 001,00
Kapitał własny 48 114,00 54 583,00 45 985,00 37 984,00 44 623,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,59 9,75 8,21 6,78 7,97
Zysk (strata) na jedną akcję 4,04 4,94 2,53 1,18 1,30