STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUC (EUCO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 073,00 9 497,00 8 040,00 8 950,00 8 538,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 140,00 1 794,00 1 030,00 9 596,00 1 588,00
Zysk (strata) brutto 20,00 704,00 -62,00 8 505,00 557,00
Zysk (strata) netto -435,00 9,00 -464,00 7 264,00 651,00
Aktywa razem 157 420,00 159 500,00 154 080,00 146 615,00 146 707,00
Kapitał własny 30 528,00 30 537,00 30 087,00 33 010,00 33 661,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,45 5,45 5,37 5,90 6,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,00 -0,08 1,30 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 860,00 23 622,00 19 676,00 17 231,00 18 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 475,00 5 737,00 3 858,00 6 849,00 2 599,00
Zysk (strata) brutto 2 514,00 4 800,00 2 934,00 5 920,00 1 733,00
Zysk (strata) netto 1 954,00 2 972,00 117,00 10 428,00 1 468,00
Aktywa razem 177 239,00 194 178,00 192 159,00 184 282,00 188 749,00
Kapitał własny 47 336,00 51 003,00 53 224,00 42 108,00 42 996,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,45 9,11 9,50 7,52 7,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,53 0,02 1,86 0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 39 827,00 70 317,00 59 343,00 47 167,00 35 560,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 802,00 14 738,00 11 785,00 6 368,00 13 559,00
Zysk (strata) brutto 14 455,00 25 756,00 17 617,00 2 355,00 9 167,00
Zysk (strata) netto 12 911,00 22 236,00 20 063,00 1 402,00 6 375,00
Aktywa razem 67 003,00 92 099,00 126 576,00 159 293,00 146 615,00
Kapitał własny 29 899,00 37 127,00 37 247,00 30 976,00 33 010,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,34 6,63 6,65 5,53 5,90
Zysk (strata) na jedną akcję 2,31 3,97 3,58 0,25 1,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 61 818,00 91 287,00 88 583,00 98 292,00 83 389,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 282,00 26 373,00 25 625,00 20 928,00 19 919,00
Zysk (strata) brutto 16 781,00 26 129,00 25 102,00 18 014,00 16 167,00
Zysk (strata) netto 15 245,00 22 617,00 27 656,00 14 151,00 10 746,00
Aktywa razem 110 615,00 119 288,00 122 044,00 180 590,00 184 282,00
Kapitał własny 38 993,00 48 114,00 54 583,00 45 985,00 42 108,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,96 8,59 9,75 8,21 7,52
Zysk (strata) na jedną akcję 2,72 4,04 4,94 2,53 1,92