STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BSC (BSCDRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 52 086,00 54 782,00 57 908,00 58 987,00 65 910,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 300,00 5 553,00 5 730,00 7 717,00 7 071,00
Zysk (strata) brutto 5 260,00 5 604,00 5 711,00 7 696,00 11 252,00
Zysk (strata) netto 4 209,00 4 603,00 4 506,00 6 345,00 10 002,00
Aktywa razem 269 000,00 271 848,00 274 886,00 300 121,00 308 564,00
Kapitał własny 226 773,00 231 376,00 235 882,00 242 227,00 246 050,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 23,12 23,59 24,05 24,70 25,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,47 0,46 0,65 1,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 53 634,00 56 718,00 57 482,00 63 232,00 68 993,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 657,00 7 311,00 7 348,00 10 538,00 8 489,00
Zysk (strata) brutto 6 607,00 7 364,00 7 315,00 10 521,00 8 378,00
Zysk (strata) netto 5 319,00 6 044,00 5 938,00 8 629,00 6 835,00
Aktywa razem 310 489,00 313 747,00 319 679,00 345 439,00 350 355,00
Kapitał własny 259 683,00 265 707,00 271 861,00 280 503,00 281 133,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 26,48 27,09 27,72 28,60 28,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 0,62 0,61 0,88 0,70
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 172 622,00 206 117,00 222 710,00 211 662,00 216 782,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 792,00 27 901,00 29 347,00 25 092,00 23 577,00
Zysk (strata) brutto 21 496,00 27 467,00 29 068,00 26 095,00 23 783,00
Zysk (strata) netto 17 505,00 21 782,00 23 524,00 21 162,00 19 151,00
Aktywa razem 215 319,00 237 863,00 253 559,00 267 185,00 274 886,00
Kapitał własny 178 313,00 194 210,00 211 555,00 226 538,00 235 882,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 18,18 19,80 21,57 23,10 24,05
Zysk (strata) na jedną akcję 1,79 2,22 2,40 2,16 1,95
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 170 381,00 211 318,00 230 604,00 220 990,00 222 259,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 819,00 32 917,00 33 391,00 30 414,00 29 056,00
Zysk (strata) brutto 26 472,00 37 158,00 32 858,00 31 268,00 29 204,00
Zysk (strata) netto 21 504,00 30 704,00 26 348,00 25 292,00 23 673,00
Aktywa razem 228 491,00 273 982,00 288 354,00 308 624,00 319 679,00
Kapitał własny 191 308,00 217 990,00 238 686,00 257 799,00 271 861,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 19,51 22,23 24,34 26,29 27,72
Zysk (strata) na jedną akcję 2,19 3,13 2,69 2,58 2,41