STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BSC (BSCDRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 908,00 58 987,00 65 910,00 71 729,00 68 563,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 730,00 7 717,00 7 071,00 9 070,00 5 437,00
Zysk (strata) brutto 5 711,00 7 696,00 11 252,00 8 980,00 5 160,00
Zysk (strata) netto 4 506,00 6 345,00 10 002,00 7 126,00 3 817,00
Aktywa razem 274 886,00 300 121,00 308 564,00 315 651,00 318 743,00
Kapitał własny 235 882,00 242 227,00 246 050,00 253 177,00 256 993,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 24,05 24,70 25,09 25,82 26,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,65 1,02 0,73 0,39
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 482,00 63 232,00 68 993,00 74 768,00 72 575,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 348,00 10 538,00 8 489,00 10 936,00 6 725,00
Zysk (strata) brutto 7 315,00 10 521,00 8 378,00 10 861,00 6 437,00
Zysk (strata) netto 5 938,00 8 629,00 6 835,00 8 673,00 4 883,00
Aktywa razem 319 679,00 345 439,00 350 355,00 360 112,00 363 097,00
Kapitał własny 271 861,00 280 503,00 281 133,00 289 365,00 294 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 27,72 28,60 28,67 29,50 30,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,61 0,88 0,70 0,88 0,50
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 206 117,00 222 710,00 211 662,00 216 782,00 265 189,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 901,00 29 347,00 25 092,00 23 577,00 29 295,00
Zysk (strata) brutto 27 467,00 29 068,00 26 095,00 23 783,00 33 089,00
Zysk (strata) netto 21 782,00 23 524,00 21 162,00 19 151,00 27 291,00
Aktywa razem 237 863,00 253 559,00 267 185,00 274 886,00 318 743,00
Kapitał własny 194 210,00 211 555,00 226 538,00 235 882,00 256 993,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 19,80 21,57 23,10 24,05 26,20
Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 2,40 2,16 1,95 2,78
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 211 318,00 230 604,00 220 990,00 222 259,00 279 568,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 917,00 33 391,00 30 414,00 29 056,00 36 689,00
Zysk (strata) brutto 37 158,00 32 858,00 31 268,00 29 204,00 36 197,00
Zysk (strata) netto 30 704,00 26 348,00 25 292,00 23 673,00 29 020,00
Aktywa razem 273 982,00 288 354,00 308 624,00 319 679,00 363 097,00
Kapitał własny 217 990,00 238 686,00 257 799,00 271 861,00 294 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52 9 807,52
Wartość księgowa na jedną akcję 22,23 24,34 26,29 27,72 30,00
Zysk (strata) na jedną akcję 3,13 2,69 2,58 2,41 2,96