STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VER (MPLVERBUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 745,00 3 758,00 3 324,00 3 590,00 7 088,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 333,00 37,00 189,00 116,00 368,00
Zysk (strata) brutto 330,00 34,00 186,00 117,00 366,00
Zysk (strata) netto 266,00 26,00 149,00 93,00 295,00
Aktywa razem 7 242,00 5 846,00 6 877,00 7 602,00 10 060,00
Kapitał własny 4 310,00 4 334,00 4 481,00 4 405,00 4 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,16 2,17 2,24 2,20 2,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,01 0,08 0,05 0,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 745,00 3 769,00 3 324,00 3 590,00 8 012,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 337,00 7,00 183,00 117,00 340,00
Zysk (strata) brutto 334,00 4,00 181,00 110,00 346,00
Zysk (strata) netto 270,00 -4,00 144,00 86,00 275,00
Aktywa razem 7 358,00 6 105,00 7 348,00 8 330,00 10 880,00
Kapitał własny 4 311,00 4 298,00 4 446,00 4 432,00 4 709,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,16 2,15 2,22 2,22 2,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 -0,00 0,07 0,04 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 368,00 10 707,00 11 604,00 12 099,00 14 851,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 349,00 339,00 376,00 408,00 548,00
Zysk (strata) brutto 332,00 324,00 361,00 397,00 541,00
Zysk (strata) netto 264,00 260,00 291,00 320,00 435,00
Aktywa razem 5 227,00 5 182,00 5 035,00 5 201,00 5 846,00
Kapitał własny 3 565,00 3 703,00 3 872,00 4 070,00 4 334,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,78 1,85 1,94 2,04 2,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,13 0,15 0,16 0,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - - 12 099,00 14 862,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 408,00 518,00
Zysk (strata) brutto - - - 397,00 508,00
Zysk (strata) netto - - - 320,00 403,00
Aktywa razem - - - 5 201,00 6 105,00
Kapitał własny - - - 4 070,00 4 298,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 2,04 2,15
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,16 0,20