STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RVU (RYVU)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 063,00 13 332,00 15 338,00 649,00 7 774,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 696,00 -11 561,00 -12 410,00 -11 176,00 -4 967,00
Zysk (strata) brutto -9 396,00 -11 644,00 -3 622,00 -11 090,00 -4 220,00
Zysk (strata) netto -9 621,00 -11 659,00 -3 596,00 -11 083,00 -4 307,00
Aktywa razem 184 685,00 189 746,00 185 617,00 157 624,00 178 263,00
Kapitał własny 141 917,00 130 258,00 126 662,00 101 159,00 116 273,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 8,89 8,16 7,93 6,33 7,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,60 -0,73 -0,23 -0,69 -0,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży -29 248,00 69 202,00 20 664,00 22 824,00 -40 339,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 372,00 -1 160,00 -7 603,00 -8 780,00 -17 937,00
Zysk (strata) brutto -10 820,00 -241,00 -7 135,00 -9 039,00 -17 940,00
Zysk (strata) netto -3 099,00 -12 936,00 -7 548,00 -8 992,00 -9 971,00
Aktywa razem 261 125,00 255 700,00 263 175,00 278 779,00 270 514,00
Kapitał własny 204 696,00 191 913,00 184 377,00 175 745,00 168 663,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 12,82 12,02 11,54 11,00 10,56
Zysk (strata) na jedną akcję -0,19 -0,81 -0,47 -0,56 -0,62
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 30 653,00 33 370,00 44 365,00 51 680,00 42 567,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 550,00 -1 117,00 5 925,00 -24 343,00 -45 139,00
Zysk (strata) brutto 4 265,00 -700,00 5 189,00 -22 981,00 -36 029,00
Zysk (strata) netto 3 656,00 -1 490,00 4 992,00 -23 056,00 -35 999,00
Aktywa razem 60 647,00 77 813,00 86 681,00 197 613,00 157 624,00
Kapitał własny 40 570,00 39 408,00 44 728,00 151 577,00 101 159,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 115,46 13 115,46 13 771,23 15 971,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 3,09 3,01 3,25 9,49 6,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,28 -0,11 0,36 -1,44 -2,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 721,00 41 025,00 48 134,00 67 536,00 77 206,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 272,00 2 073,00 -1 214,00 12 639,00 -13 611,00
Zysk (strata) brutto 5 427,00 2 821,00 -1 283,00 9 600,00 8 986,00
Zysk (strata) netto 5 850,00 6 270,00 2 720,00 6 407,00 -106,00
Aktywa razem 26 803,00 65 242,00 89 121,00 103 574,00 255 700,00
Kapitał własny 9 254,00 46 448,00 55 375,00 62 298,00 191 913,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 463,57 13 115,46 13 115,46 13 771,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 0,88 3,54 4,22 4,52 12,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,48 0,21 0,47 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.03.2018 2019 Vestor DM 147 600 17 100 -
20.03.2018 2017 Vestor DM 103 900 8 000 -
20.03.2018 2018 Vestor DM 108 900 -1 300 -
04.11.2015 2015 54 300 7 800 -
04.11.2015 2016 Vestor DM 63 600 10 100 -
04.11.2015 2017 Vestor DM 56 200 10 000 -
01.11.2015 2013 Vestor DM 21 700 -2 400 -
01.11.2015 2014 Vestor DM 41 300 5 900 -
01.11.2015 2012 Vestor DM 16 000 -5 500 -