STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SLV (SELVITA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 539,00 13 689,00 12 541,00 12 911,00 13 247,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 981,00 -3 078,00 -5 815,00 -13 469,00 -9 993,00
Zysk (strata) brutto -1 882,00 -2 275,00 -5 670,00 -13 153,00 -9 674,00
Zysk (strata) netto -1 882,00 -2 347,00 -5 643,00 -13 184,00 -9 660,00
Aktywa razem 207 814,00 215 548,00 211 971,00 197 613,00 184 685,00
Kapitał własny 172 751,00 170 404,00 164 761,00 151 577,00 141 917,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 10,82 10,67 10,32 9,49 8,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,15 -0,35 -0,83 -0,61
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 878,00 19 374,00 19 385,00 20 569,00 20 664,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -874,00 -1 205,00 -2 603,00 -8 929,00 -7 603,00
Zysk (strata) brutto 19 961,00 85,00 -2 596,00 -8 465,00 -7 135,00
Zysk (strata) netto 19 963,00 -4 034,00 -3 099,00 -12 936,00 -7 548,00
Aktywa razem 251 727,00 260 192,00 261 125,00 255 700,00 263 175,00
Kapitał własny 211 985,00 207 823,00 204 696,00 191 913,00 184 377,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 13,27 13,01 12,82 12,02 11,54
Zysk (strata) na jedną akcję 1,25 -0,25 -0,19 -0,81 -0,47
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 387,00 30 653,00 33 370,00 44 365,00 51 680,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 877,00 3 550,00 -1 117,00 5 925,00 -24 343,00
Zysk (strata) brutto -19 704,00 4 265,00 -700,00 5 189,00 -22 981,00
Zysk (strata) netto -19 704,00 3 656,00 -1 490,00 4 992,00 -23 056,00
Aktywa razem 26 938,00 60 647,00 77 813,00 86 681,00 197 613,00
Kapitał własny 10 569,00 40 570,00 39 408,00 44 728,00 151 577,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 463,57 13 115,46 13 115,46 13 771,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 1,01 3,09 3,01 3,25 9,49
Zysk (strata) na jedną akcję -1,88 0,28 -0,11 0,36 -1,44
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 28 721,00 41 025,00 48 134,00 67 536,00 77 206,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 272,00 2 073,00 -1 214,00 12 639,00 -13 611,00
Zysk (strata) brutto 5 427,00 2 821,00 -1 283,00 9 600,00 8 986,00
Zysk (strata) netto 5 850,00 6 270,00 2 720,00 6 407,00 -106,00
Aktywa razem 26 803,00 65 242,00 89 121,00 103 574,00 255 700,00
Kapitał własny 9 254,00 46 448,00 55 375,00 62 298,00 191 913,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 463,57 13 115,46 13 115,46 13 771,23 15 971,23
Wartość księgowa na jedną akcję 0,88 3,54 4,22 4,52 12,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,48 0,21 0,47 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.03.2018 2019 Vestor DM 147 600 17 100 -
20.03.2018 2017 Vestor DM 103 900 8 000 -
20.03.2018 2018 Vestor DM 108 900 -1 300 -
04.11.2015 2015 54 300 7 800 -
04.11.2015 2016 Vestor DM 63 600 10 100 -
04.11.2015 2017 Vestor DM 56 200 10 000 -
01.11.2015 2013 Vestor DM 21 700 -2 400 -
01.11.2015 2014 Vestor DM 41 300 5 900 -
01.11.2015 2012 Vestor DM 16 000 -5 500 -