STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC (GRUPAREC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 536,00 614,00 713,00 632,00 683,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -125,00 -82,00 58,00 -81,00 -12,00
Zysk (strata) brutto -125,00 -85,00 56,00 -70,00 -13,00
Zysk (strata) netto -129,00 -89,00 52,00 -24,00 -17,00
Aktywa razem 12 690,00 18 649,00 18 469,00 18 492,00 18 467,00
Kapitał własny 10 126,00 10 037,00 16 092,00 16 068,00 16 051,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 652,01 1 652,01 1 652,01
Wartość księgowa na jedną akcję 7,36 7,29 9,74 9,73 9,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,06 0,03 -0,02 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 12 503,00 12 886,00 13 373,00 13 190,00 15 135,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 969,00 1 152,00 1 538,00 684,00 1 744,00
Zysk (strata) brutto 505,00 604,00 1 010,00 160,00 1 036,00
Zysk (strata) netto 504,00 583,00 883,00 -707,00 953,00
Aktywa razem 90 352,00 118 016,00 130 248,00 132 352,00 134 711,00
Kapitał własny 22 868,00 23 482,00 30 367,00 29 462,00 30 887,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 652,01 1 652,01 1 652,01
Wartość księgowa na jedną akcję 16,61 17,06 18,38 17,83 18,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 0,42 0,53 -0,43 0,58
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 667,00 1 806,00 2 862,00 2 503,00 2 495,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 144,00 164,00 1 080,00 280,00 -229,00
Zysk (strata) brutto 99,00 87,00 1 494,00 278,00 -224,00
Zysk (strata) netto 463,00 34,00 1 294,00 213,00 -189,00
Aktywa razem 12 697,00 12 783,00 12 441,00 12 673,00 18 492,00
Kapitał własny 8 714,00 8 748,00 10 042,00 10 255,00 16 068,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 652,01
Wartość księgowa na jedną akcję 6,33 6,36 7,29 7,45 9,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,03 0,94 0,16 -0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 35 844,00 39 114,00 45 942,00 52 317,00 51 957,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 837,00 5 327,00 6 887,00 7 034,00 4 351,00
Zysk (strata) brutto 2 535,00 3 179,00 4 705,00 4 867,00 1 824,00
Zysk (strata) netto 2 323,00 2 511,00 3 356,00 3 634,00 1 130,00
Aktywa razem 69 639,00 72 258,00 77 311,00 81 525,00 132 352,00
Kapitał własny 12 795,00 15 296,00 18 652,00 22 281,00 29 462,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 652,01
Wartość księgowa na jedną akcję 9,29 11,11 13,55 16,19 17,83
Zysk (strata) na jedną akcję 1,69 1,82 2,44 2,64 0,68