STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC (GRUPAREC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 557,00 692,00 710,00 536,00 614,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37,00 108,00 44,00 -125,00 -82,00
Zysk (strata) brutto 36,00 107,00 47,00 -125,00 -85,00
Zysk (strata) netto 36,00 107,00 -19,00 -129,00 -89,00
Aktywa razem 12 697,00 12 536,00 12 673,00 12 690,00 18 649,00
Kapitał własny 10 166,00 10 273,00 10 255,00 10 126,00 10 037,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67
Wartość księgowa na jedną akcję 7,38 7,46 7,45 7,36 7,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,08 -0,01 -0,09 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 411,00 13 894,00 14 348,00 12 503,00 12 886,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 450,00 2 283,00 1 495,00 969,00 1 152,00
Zysk (strata) brutto 998,00 1 702,00 939,00 515,00 604,00
Zysk (strata) netto 939,00 1 638,00 16,00 504,00 583,00
Aktywa razem 77 401,00 80 953,00 81 525,00 90 352,00 118 016,00
Kapitał własny 20 714,00 22 352,00 22 281,00 22 868,00 23 482,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67
Wartość księgowa na jedną akcję 15,05 16,24 16,19 16,61 17,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 1,19 0,01 0,37 0,42
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 739,00 1 667,00 1 806,00 2 862,00 2 503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -535,00 144,00 164,00 1 080,00 280,00
Zysk (strata) brutto -642,00 99,00 87,00 1 494,00 278,00
Zysk (strata) netto -642,00 463,00 34,00 1 294,00 213,00
Aktywa razem 12 255,00 12 697,00 12 783,00 12 441,00 12 673,00
Kapitał własny 8 252,00 8 714,00 8 748,00 10 042,00 10 255,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67
Wartość księgowa na jedną akcję 5,99 6,33 6,36 7,29 7,45
Zysk (strata) na jedną akcję -0,47 0,34 0,03 0,94 0,16
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 30 257,00 35 844,00 39 114,00 45 942,00 52 317,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 408,00 4 837,00 5 327,00 6 887,00 7 034,00
Zysk (strata) brutto 1 039,00 2 535,00 3 179,00 4 705,00 4 867,00
Zysk (strata) netto 1 218,00 2 323,00 2 511,00 3 356,00 3 634,00
Aktywa razem 68 026,00 69 639,00 72 258,00 77 311,00 81 525,00
Kapitał własny 13 053,00 12 795,00 15 296,00 18 652,00 22 281,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67 1 376,67
Wartość księgowa na jedną akcję 9,48 9,29 11,11 13,55 16,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,89 1,69 1,82 2,44 2,64