STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CSY


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 214,00 4 974,00 4 767,00 5 150,00 5 196,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 151,00 -340,00 -668,00 -73,00 482,00
Zysk (strata) brutto 2 751,00 2 668,00 3 613,00 3 393,00 4 521,00
Zysk (strata) netto 2 235,00 2 070,00 2 675,00 3 393,00 3 059,00
Aktywa razem 47 013,00 49 484,00 53 455,00 57 942,00 61 658,00
Kapitał własny 34 016,00 36 086,00 38 716,00 41 432,00 45 168,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,05 1,11 1,20 1,28 1,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,06 0,08 0,11 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 214,00 4 974,00 4 767,00 5 150,00 5 196,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 150,00 -341,00 -669,00 -74,00 481,00
Zysk (strata) brutto 2 750,00 2 667,00 3 613,00 3 392,00 4 520,00
Zysk (strata) netto 2 234,00 2 069,00 2 674,00 2 715,00 3 734,00
Aktywa razem 46 790,00 49 260,00 53 563,00 58 045,00 61 760,00
Kapitał własny 34 092,00 36 161,00 38 821,00 41 536,00 45 270,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,05 1,12 1,20 1,28 1,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,06 0,08 0,08 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 652,00 18 627,00 17 086,00 19 501,00 22 350,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 176,00 1 546,00 1 550,00 426,00 -439,00
Zysk (strata) brutto 877,00 -4 321,00 -11 086,00 7 248,00 12 797,00
Zysk (strata) netto 689,00 -3 003,00 -8 978,00 5 368,00 10 090,00
Aktywa razem 21 333,00 40 493,00 34 329,00 40 281,00 53 455,00
Kapitał własny 13 639,00 32 236,00 23 258,00 28 626,00 38 716,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 200,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,89 1,00 0,72 0,88 1,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,09 -0,28 0,17 0,31
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 652,00 18 627,00 17 086,00 19 501,00 22 350,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 176,00 1 545,00 1 519,00 422,00 -442,00
Zysk (strata) brutto 877,00 -4 208,00 -11 117,00 7 244,00 12 826,00
Zysk (strata) netto 689,00 -2 890,00 -9 009,00 5 364,00 10 117,00
Aktywa razem 21 333,00 40 275,00 34 109,00 40 058,00 53 563,00
Kapitał własny 13 639,00 32 349,00 23 340,00 28 704,00 38 821,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 200,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00 32 400,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,89 1,00 0,72 0,89 1,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,09 -0,28 0,17 0,31