STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INP (INPRO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 509,00 21 176,00 83 158,00 9 560,00 8 322,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 194,00 3 127,00 22 490,00 -1 396,00 -1 459,00
Zysk (strata) brutto 3 130,00 2 918,00 22 147,00 -1 880,00 525,00
Zysk (strata) netto 2 715,00 2 331,00 17 801,00 -1 553,00 690,00
Aktywa razem 375 679,00 410 994,00 436 423,00 458 755,00 508 525,00
Kapitał własny 251 441,00 253 772,00 271 573,00 270 019,00 260 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,28 6,34 6,78 6,74 6,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,06 0,45 -0,04 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 58 198,00 44 745,00 107 704,00 27 950,00 55 154,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 181,00 8 910,00 28 324,00 1 605,00 7 966,00
Zysk (strata) brutto 6 860,00 8 059,00 27 319,00 762,00 6 966,00
Zysk (strata) netto 4 744,00 5 999,00 20 926,00 -32,00 3 349,00
Aktywa razem 476 690,00 517 464,00 543 855,00 588 090,00 626 692,00
Kapitał własny 252 593,00 258 592,00 279 518,00 279 482,00 269 105,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,31 6,46 6,98 6,98 6,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,15 0,52 -0,00 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 102 318,00 162 717,00 147 684,00 123 275,00 162 673,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 080,00 32 000,00 30 590,00 26 849,00 35 724,00
Zysk (strata) brutto 9 445,00 32 944,00 31 280,00 27 348,00 36 017,00
Zysk (strata) netto 7 620,00 26 649,00 25 368,00 22 425,00 29 157,00
Aktywa razem 334 863,00 331 521,00 309 581,00 351 505,00 436 423,00
Kapitał własny 203 609,00 226 655,00 240 011,00 252 426,00 271 573,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,09 5,66 5,99 6,30 6,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,67 0,63 0,56 0,73
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 147 732,00 211 021,00 204 631,00 202 891,00 258 982,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 697,00 33 694,00 38 132,00 38 783,00 52 767,00
Zysk (strata) brutto 10 242,00 32 370,00 36 805,00 37 082,00 50 280,00
Zysk (strata) netto 7 673,00 24 903,00 27 709,00 28 129,00 37 944,00
Aktywa razem 373 043,00 368 184,00 358 121,00 425 701,00 543 855,00
Kapitał własny 196 484,00 217 937,00 233 517,00 251 519,00 279 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,91 5,44 5,83 6,28 6,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,62 0,69 0,70 0,95