STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INP (INPRO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 9 560,00 8 322,00 26 147,00 110 329,00 71 162,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 396,00 -1 459,00 3 789,00 32 839,00 10 300,00
Zysk (strata) brutto -1 880,00 525,00 3 361,00 32 537,00 10 030,00
Zysk (strata) netto -1 553,00 690,00 2 688,00 26 261,00 8 071,00
Aktywa razem 458 755,00 508 525,00 512 995,00 491 158,00 464 797,00
Kapitał własny 270 019,00 260 700,00 263 388,00 289 648,00 297 719,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,74 6,51 6,58 7,23 7,44
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,02 0,07 0,66 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 27 950,00 55 154,00 48 328,00 139 117,00 77 764,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 605,00 7 966,00 9 128,00 39 090,00 11 685,00
Zysk (strata) brutto 762,00 6 966,00 8 318,00 38 233,00 11 173,00
Zysk (strata) netto -32,00 3 349,00 6 235,00 29 634,00 9 099,00
Aktywa razem 588 090,00 626 692,00 646 602,00 635 736,00 629 250,00
Kapitał własny 279 482,00 269 105,00 275 341,00 308 675,00 317 774,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,98 6,72 6,88 7,71 7,94
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,08 0,16 0,74 0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 162 717,00 147 684,00 123 275,00 162 673,00 154 358,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 000,00 30 590,00 26 849,00 35 724,00 33 773,00
Zysk (strata) brutto 32 944,00 31 280,00 27 348,00 36 017,00 34 543,00
Zysk (strata) netto 26 649,00 25 368,00 22 425,00 29 157,00 28 086,00
Aktywa razem 331 521,00 309 581,00 351 505,00 436 423,00 491 158,00
Kapitał własny 226 655,00 240 011,00 252 426,00 271 572,00 289 648,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,66 5,99 6,30 6,78 7,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 0,63 0,56 0,73 0,70
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 211 021,00 204 631,00 202 891,00 258 982,00 270 549,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 694,00 38 132,00 38 783,00 52 767,00 57 789,00
Zysk (strata) brutto 32 370,00 36 805,00 37 082,00 50 280,00 54 279,00
Zysk (strata) netto 24 903,00 27 709,00 28 129,00 37 944,00 39 187,00
Aktywa razem 368 184,00 358 121,00 425 701,00 543 855,00 635 736,00
Kapitał własny 217 937,00 233 517,00 251 519,00 279 518,00 308 675,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00 40 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,44 5,83 6,28 6,98 7,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,62 0,69 0,70 0,95 0,98