STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPD (CELTIC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 259,00 619,00 3 061,00 354,00 531,00
Zysk (strata) brutto 9 126,00 1 415,00 3 093,00 639,00 22 966,00
Zysk (strata) netto 8 732,00 9 230,00 5 317,00 -1 548,00 22 968,00
Aktywa razem 356 566,00 185 196,00 146 037,00 145 928,00 169 423,00
Kapitał własny 320 742,00 156 993,00 119 300,00 117 752,00 140 720,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 354,02 39 354,02 26 371,13 26 371,13 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,15 3,99 4,52 4,47 5,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,24 0,20 -0,06 0,87
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 457,00 4 509,00 4 875,00 5 093,00 34 719,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 371,00 -25 378,00 5 600,00 30 640,00 36 941,00
Zysk (strata) brutto 15 386,00 -27 022,00 4 888,00 30 674,00 33 545,00
Zysk (strata) netto 15 208,00 -16 128,00 9 694,00 34 381,00 28 575,00
Aktywa razem 597 166,00 582 768,00 536 709,00 563 637,00 529 558,00
Kapitał własny 343 012,00 326 879,00 293 577,00 322 063,00 350 485,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 354,02 39 354,02 26 371,13 26 371,13 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,72 8,31 11,13 12,21 13,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 -0,41 0,37 1,30 1,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 621,00 447,00 196,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 195,00 45 487,00 1 285,00 17 530,00 12 228,00
Zysk (strata) brutto 115 656,00 48 186,00 2 827,00 10 095,00 14 009,00
Zysk (strata) netto 115 656,00 48 186,00 -2 241,00 -2 066,00 20 745,00
Aktywa razem 459 134,00 534 019,00 536 296,00 504 215,00 185 196,00
Kapitał własny 401 146,00 449 332,00 447 091,00 467 678,00 156 993,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 863,20 32 863,20 32 863,20 39 354,02 39 354,02
Wartość księgowa na jedną akcję 12,21 13,67 13,61 11,88 3,99
Zysk (strata) na jedną akcję 3,52 1,47 -0,07 -0,05 0,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 067,00 18 735,00 20 022,00 19 924,00 21 485,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 670,00 58 172,00 10 902,00 24 808,00 -10 070,00
Zysk (strata) brutto 104 858,00 53 418,00 2 473,00 18 359,00 -17 135,00
Zysk (strata) netto 104 494,00 46 348,00 -3 856,00 2 238,00 -1 867,00
Aktywa razem 621 056,00 711 477,00 715 975,00 761 000,00 582 768,00
Kapitał własny 404 493,00 450 831,00 446 903,00 471 719,00 326 879,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 863,20 32 863,20 32 863,20 39 354,02 39 354,02
Wartość księgowa na jedną akcję 12,31 13,72 13,60 11,99 8,31
Zysk (strata) na jedną akcję 3,18 1,41 -0,12 0,06 -0,05