STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPD (CELTIC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 619,00 3 061,00 354,00 531,00 2 814,00
Zysk (strata) brutto 1 415,00 3 093,00 639,00 22 966,00 -189,00
Zysk (strata) netto 9 230,00 5 317,00 -1 548,00 22 968,00 -642,00
Aktywa razem 185 196,00 146 037,00 145 928,00 169 423,00 168 213,00
Kapitał własny 156 993,00 119 300,00 117 752,00 140 720,00 140 078,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 354,02 26 371,13 26 371,13 26 371,13 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 3,99 4,52 4,47 5,34 5,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,20 -0,06 0,87 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 509,00 4 875,00 5 093,00 34 719,00 2 147,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 378,00 5 600,00 30 640,00 36 941,00 -8 195,00
Zysk (strata) brutto -27 022,00 4 888,00 30 674,00 33 545,00 -7 275,00
Zysk (strata) netto -16 128,00 9 694,00 34 381,00 28 575,00 -6 809,00
Aktywa razem 582 768,00 536 709,00 563 637,00 529 558,00 526 585,00
Kapitał własny 326 879,00 293 577,00 322 063,00 350 485,00 343 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 354,02 26 371,13 26 371,13 26 371,13 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 8,31 11,13 12,21 13,29 13,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,41 0,37 1,30 1,08 -0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 447,00 196,00 0,00 0,00 4,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 487,00 1 285,00 17 530,00 12 228,00 6 760,00
Zysk (strata) brutto 48 186,00 2 827,00 10 095,00 14 009,00 26 509,00
Zysk (strata) netto 48 186,00 -2 241,00 -2 066,00 20 745,00 26 095,00
Aktywa razem 534 019,00 536 296,00 504 215,00 185 196,00 168 213,00
Kapitał własny 449 332,00 447 091,00 467 678,00 156 993,00 140 078,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 863,20 32 863,20 39 354,02 39 354,02 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 13,67 13,61 11,88 3,99 5,31
Zysk (strata) na jedną akcję 1,47 -0,07 -0,05 0,53 0,99
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 18 735,00 20 022,00 19 924,00 21 485,00 46 834,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 172,00 10 902,00 24 808,00 -10 070,00 64 987,00
Zysk (strata) brutto 53 418,00 2 473,00 18 359,00 -17 135,00 61 833,00
Zysk (strata) netto 46 348,00 -3 856,00 2 238,00 -1 867,00 60 000,00
Aktywa razem 711 477,00 715 975,00 761 000,00 582 768,00 526 585,00
Kapitał własny 450 831,00 446 903,00 471 719,00 326 879,00 343 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 863,20 32 863,20 39 354,02 39 354,02 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 13,72 13,60 11,99 8,31 13,04
Zysk (strata) na jedną akcję 1,41 -0,12 0,06 -0,05 2,28