STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPD (CELTIC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 165,00 -8,00 9 259,00 619,00 3 061,00
Zysk (strata) brutto 12 371,00 904,00 9 126,00 1 415,00 3 093,00
Zysk (strata) netto 12 143,00 447,00 8 732,00 9 230,00 5 317,00
Aktywa razem 501 057,00 347 610,00 356 566,00 185 196,00 146 037,00
Kapitał własny 464 281,00 312 010,00 320 742,00 156 993,00 119 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 354,02 39 354,02 39 354,02 39 354,02 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 11,80 7,93 8,15 3,99 4,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,01 0,22 0,24 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 494,00 5 025,00 4 457,00 4 509,00 4 875,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 570,00 6 795,00 -5 107,00 -25 378,00 5 600,00
Zysk (strata) brutto 11 791,00 2 138,00 -4 092,00 -27 022,00 4 888,00
Zysk (strata) netto 10 755,00 7 726,00 -4 270,00 -16 128,00 9 694,00
Aktywa razem 743 573,00 603 220,00 597 166,00 582 768,00 536 709,00
Kapitał własny 482 460,00 347 235,00 343 012,00 326 879,00 293 577,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 354,02 39 354,02 39 354,02 39 354,02 26 371,13
Wartość księgowa na jedną akcję 12,26 8,82 8,72 8,31 11,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,20 -0,11 -0,41 0,37
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 621,00 447,00 196,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 195,00 45 487,00 1 285,00 17 530,00 12 228,00
Zysk (strata) brutto 115 656,00 48 186,00 2 827,00 10 095,00 14 009,00
Zysk (strata) netto 115 656,00 48 186,00 -2 241,00 -2 066,00 20 745,00
Aktywa razem 459 134,00 534 019,00 536 296,00 504 215,00 185 196,00
Kapitał własny 401 146,00 449 332,00 447 091,00 467 678,00 156 993,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 863,20 32 863,20 32 863,20 39 354,02 39 354,02
Wartość księgowa na jedną akcję 12,21 13,67 13,61 11,88 3,99
Zysk (strata) na jedną akcję 3,52 1,47 -0,07 -0,05 0,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 067,00 18 735,00 20 022,00 19 924,00 21 485,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 670,00 58 172,00 10 902,00 24 808,00 -10 070,00
Zysk (strata) brutto 104 858,00 53 418,00 2 473,00 18 359,00 -17 135,00
Zysk (strata) netto 104 494,00 46 348,00 -3 856,00 2 238,00 -1 867,00
Aktywa razem 621 056,00 711 477,00 715 975,00 761 000,00 582 768,00
Kapitał własny 404 493,00 450 831,00 446 903,00 471 719,00 326 879,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 863,20 32 863,20 32 863,20 39 354,02 39 354,02
Wartość księgowa na jedną akcję 12,31 13,72 13,60 11,99 8,31
Zysk (strata) na jedną akcję 3,18 1,41 -0,12 0,06 -0,05