STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MZN (MORIZON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 600,00 600,00 574,00 577,00 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 74,00 25,00 -56,00 37,00 50,00
Zysk (strata) brutto 240,00 32,00 -39,00 72,00 108,00
Zysk (strata) netto 191,00 24,00 -42,00 64,00 130,00
Aktywa razem 35 652,00 35 610,00 35 569,00 35 618,00 35 825,00
Kapitał własny 35 447,00 35 471,00 35 429,00 35 493,00 35 623,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,83 0,84 0,83 0,84 0,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 709,00 6 992,00 6 735,00 6 756,00 7 898,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 051,00 637,00 -1 298,00 144,00 257,00
Zysk (strata) brutto 1 054,00 640,00 -1 309,00 126,00 234,00
Zysk (strata) netto 791,00 455,00 -1 228,00 79,00 169,00
Aktywa razem 31 021,00 33 056,00 31 856,00 31 931,00 32 714,00
Kapitał własny 28 988,00 29 438,00 28 081,00 28 107,00 28 329,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,68 0,69 0,66 0,66 0,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,01 -0,03 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 079,00 5 704,00 5 565,00 6 146,00 2 556,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 243,00 972,00 1 249,00 719,00 238,00
Zysk (strata) brutto 891,00 903,00 1 183,00 828,00 432,00
Zysk (strata) netto 847,00 940,00 989,00 654,00 330,00
Aktywa razem 25 426,00 26 244,00 31 560,00 35 514,00 35 569,00
Kapitał własny 23 658,00 24 598,00 30 353,00 35 099,00 35 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 736,72 35 736,72 39 116,86 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,66 0,69 0,78 0,83 0,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 831,00 14 594,00 17 060,00 21 310,00 26 464,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 137,00 1 328,00 1 774,00 1 310,00 1 495,00
Zysk (strata) brutto 3 125,00 1 335,00 1 730,00 1 246,00 1 496,00
Zysk (strata) netto 2 659,00 1 303,00 1 434,00 929,00 931,00
Aktywa razem 16 689,00 17 488,00 24 473,00 29 420,00 31 856,00
Kapitał własny 14 864,00 16 169,00 22 369,00 27 391,00 28 081,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 736,72 35 736,72 39 116,86 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,42 0,45 0,57 0,65 0,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02