STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MZN (MORIZON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 577,00 600,00 600,00 733,00 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37,00 50,00 192,00 172,00 -108,00
Zysk (strata) brutto 72,00 108,00 251,00 229,00 -57,00
Zysk (strata) netto 64,00 130,00 227,00 207,00 -62,00
Aktywa razem 35 618,00 35 825,00 36 001,00 36 299,00 36 696,00
Kapitał własny 35 493,00 35 623,00 35 850,00 36 057,00 35 995,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 756,00 7 898,00 8 639,00 9 886,00 10 144,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 144,00 257,00 721,00 1 028,00 447,00
Zysk (strata) brutto 126,00 234,00 713,00 1 022,00 417,00
Zysk (strata) netto 79,00 169,00 601,00 880,00 315,00
Aktywa razem 31 931,00 32 714,00 32 929,00 32 935,00 33 779,00
Kapitał własny 28 107,00 28 329,00 28 930,00 29 810,00 30 125,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 704,00 5 565,00 6 146,00 2 556,00 2 510,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 972,00 1 249,00 719,00 238,00 451,00
Zysk (strata) brutto 903,00 1 183,00 828,00 432,00 660,00
Zysk (strata) netto 940,00 989,00 654,00 330,00 628,00
Aktywa razem 26 244,00 31 560,00 35 514,00 35 567,00 36 299,00
Kapitał własny 24 598,00 30 353,00 35 099,00 35 429,00 36 057,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 736,72 39 116,86 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,69 0,78 0,83 0,83 0,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 14 594,00 17 060,00 21 310,00 26 464,00 33 179,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 328,00 1 774,00 1 310,00 1 495,00 2 150,00
Zysk (strata) brutto 1 335,00 1 730,00 1 246,00 1 496,00 2 095,00
Zysk (strata) netto 1 303,00 1 434,00 929,00 931,00 1 729,00
Aktywa razem 17 488,00 24 473,00 29 420,00 31 856,00 32 935,00
Kapitał własny 16 169,00 22 369,00 27 391,00 28 081,00 29 810,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 736,72 39 116,86 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,45 0,57 0,65 0,66 0,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04