STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MZN (MORIZON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 782,00 600,00 600,00 574,00 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 195,00 74,00 25,00 -56,00 37,00
Zysk (strata) brutto 199,00 240,00 32,00 -39,00 72,00
Zysk (strata) netto 157,00 191,00 24,00 -42,00 64,00
Aktywa razem 35 417,00 35 652,00 35 610,00 35 569,00 35 618,00
Kapitał własny 35 256,00 35 447,00 35 471,00 35 429,00 35 493,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,83 0,83 0,84 0,83 0,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 028,00 6 709,00 6 992,00 6 735,00 6 756,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 105,00 1 051,00 637,00 -1 298,00 144,00
Zysk (strata) brutto 1 111,00 1 054,00 640,00 -1 309,00 126,00
Zysk (strata) netto 913,00 791,00 455,00 -1 228,00 79,00
Aktywa razem 30 409,00 31 021,00 33 056,00 31 856,00 31 931,00
Kapitał własny 28 208,00 28 988,00 29 438,00 28 081,00 28 107,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,66 0,68 0,69 0,66 0,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,02 0,01 -0,03 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 079,00 5 704,00 5 565,00 6 146,00 2 556,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 243,00 972,00 1 249,00 719,00 238,00
Zysk (strata) brutto 891,00 903,00 1 183,00 828,00 432,00
Zysk (strata) netto 847,00 940,00 989,00 654,00 330,00
Aktywa razem 25 426,00 26 244,00 31 560,00 35 514,00 35 569,00
Kapitał własny 23 658,00 24 598,00 30 353,00 35 099,00 35 429,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 736,72 35 736,72 39 116,86 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,66 0,69 0,78 0,83 0,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 831,00 14 594,00 17 060,00 21 310,00 26 464,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 137,00 1 328,00 1 774,00 1 310,00 1 495,00
Zysk (strata) brutto 3 125,00 1 335,00 1 730,00 1 246,00 1 496,00
Zysk (strata) netto 2 659,00 1 303,00 1 434,00 929,00 931,00
Aktywa razem 16 689,00 17 488,00 24 473,00 29 420,00 31 856,00
Kapitał własny 14 864,00 16 169,00 22 369,00 27 391,00 28 081,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 35 736,72 35 736,72 39 116,86 42 478,22 42 478,22
Wartość księgowa na jedną akcję 0,42 0,45 0,57 0,65 0,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02