STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVT (NOVITA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 19 543,00 19 565,00 35 618,00 36 445,00 45 217,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 030,00 2 677,00 6 428,00 4 352,00 7 044,00
Zysk (strata) brutto 1 722,00 2 940,00 5 310,00 4 321,00 5 795,00
Zysk (strata) netto 1 382,00 2 489,00 4 235,00 5 139,00 4 670,00
Aktywa razem 163 107,00 173 609,00 175 053,00 176 458,00 184 183,00
Kapitał własny 116 606,00 119 095,00 123 330,00 128 450,00 133 120,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 46,64 47,64 49,33 51,38 53,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 1,00 1,69 2,06 1,87
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15
Przychody netto ze sprzedaży 21 989,00 22 996,00 17 686,00 20 528,00 19 104,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 244,00 3 222,00 1 894,00 3 147,00 3 670,00
Zysk (strata) brutto 4 187,00 3 135,00 1 857,00 3 033,00 3 604,00
Zysk (strata) netto 3 306,00 2 482,00 1 609,00 2 311,00 2 903,00
Aktywa razem 102 463,00 102 369,00 96 038,00 100 320,00 104 159,00
Kapitał własny 78 288,00 80 771,00 82 406,00 84 717,00 80 245,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 31,32 32,31 32,96 33,89 32,10
Zysk (strata) na jedną akcję 1,32 0,99 0,64 0,92 1,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 83 567,00 92 211,00 89 806,00 86 551,00 111 171,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 549,00 20 705,00 15 836,00 13 129,00 15 487,00
Zysk (strata) brutto 13 288,00 20 910,00 14 793,00 13 248,00 14 293,00
Zysk (strata) netto 10 645,00 16 910,00 11 922,00 10 688,00 13 245,00
Aktywa razem 93 251,00 108 070,00 119 816,00 155 092,00 176 458,00
Kapitał własny 75 755,00 92 639,00 104 555,00 115 224,00 128 450,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 30,30 37,06 41,82 46,09 51,38
Zysk (strata) na jedną akcję 4,26 6,76 4,77 4,28 5,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży 86 556,00 97 386,00 88 076,00 82 016,00 84 224,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 615,00 7 193,00 7 663,00 8 526,00 12 421,00
Zysk (strata) brutto 6 420,00 6 524,00 7 448,00 8 177,00 12 227,00
Zysk (strata) netto 5 209,00 5 233,00 6 038,00 6 590,00 9 882,00
Aktywa razem 104 795,00 106 747,00 96 995,00 97 384,00 96 038,00
Kapitał własny 79 748,00 78 835,00 77 744,00 76 210,00 82 406,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 31,90 31,53 31,10 30,48 32,96
Zysk (strata) na jedną akcję 2,08 2,09 2,42 2,64 3,95
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.04.2005 2005 zarząd 90 000 2 000 -
11.04.2005 2006 zarząd 91 000 4 500 -
17.09.2004 2005 DM PKO BP 105 000 3 997 -
17.09.2004 2006 DM PKO BP 114 000 5 116 -
17.09.2004 2004 DM PKO BP 95 000 1 977 -
04.04.2003 2000 DM PKO BP 110 636 4 426 EPS 1,77 ZŁ P/E=2,5
04.04.2003 2004 DM PKO BP 124 836 3 323 EPS 1,33 ZŁ P/E=3,3
04.04.2003 2002 DM PKO BP 104 906 -1 651 -
04.04.2003 2001 DM PKO BP 100 997 1 626 EPS 0,65 ZŁ P/E=6,8
04.04.2003 2003 DM PKO BP 120 000 2 100 EPS 0,84 ZŁ P/E=5,3