STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVT (NOVITA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22 028,00 22 682,00 21 814,00 20 027,00 19 543,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 392,00 3 818,00 3 539,00 3 380,00 2 030,00
Zysk (strata) brutto 2 421,00 3 958,00 3 542,00 3 327,00 1 722,00
Zysk (strata) netto 1 953,00 3 195,00 2 860,00 2 680,00 1 382,00
Aktywa razem 122 513,00 134 828,00 146 185,00 155 092,00 163 107,00
Kapitał własny 106 508,00 109 703,00 112 563,00 115 224,00 116 606,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 42,60 43,88 45,03 46,09 46,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,78 1,28 1,14 1,07 0,55
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15
Przychody netto ze sprzedaży 21 989,00 22 996,00 17 686,00 20 528,00 19 104,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 244,00 3 222,00 1 894,00 3 147,00 3 670,00
Zysk (strata) brutto 4 187,00 3 135,00 1 857,00 3 033,00 3 604,00
Zysk (strata) netto 3 306,00 2 482,00 1 609,00 2 311,00 2 903,00
Aktywa razem 102 463,00 102 369,00 96 038,00 100 320,00 104 159,00
Kapitał własny 78 288,00 80 771,00 82 406,00 84 717,00 80 245,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 31,32 32,31 32,96 33,89 32,10
Zysk (strata) na jedną akcję 1,32 0,99 0,64 0,92 1,16
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 84 224,00 83 567,00 92 211,00 89 806,00 86 551,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 421,00 13 549,00 20 705,00 15 836,00 13 129,00
Zysk (strata) brutto 12 227,00 13 288,00 20 910,00 14 793,00 13 248,00
Zysk (strata) netto 9 882,00 10 645,00 16 910,00 11 922,00 10 688,00
Aktywa razem 94 893,00 93 251,00 108 070,00 119 816,00 155 092,00
Kapitał własny 82 406,00 75 755,00 92 639,00 104 555,00 115 224,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 32,96 30,30 37,06 41,82 46,09
Zysk (strata) na jedną akcję 3,95 4,26 6,76 4,77 4,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży 86 556,00 97 386,00 88 076,00 82 016,00 84 224,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 615,00 7 193,00 7 663,00 8 526,00 12 421,00
Zysk (strata) brutto 6 420,00 6 524,00 7 448,00 8 177,00 12 227,00
Zysk (strata) netto 5 209,00 5 233,00 6 038,00 6 590,00 9 882,00
Aktywa razem 104 795,00 106 747,00 96 995,00 97 384,00 96 038,00
Kapitał własny 79 748,00 78 835,00 77 744,00 76 210,00 82 406,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 31,90 31,53 31,10 30,48 32,96
Zysk (strata) na jedną akcję 2,08 2,09 2,42 2,64 3,95
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.04.2005 2005 zarząd 90 000 2 000 -
11.04.2005 2006 zarząd 91 000 4 500 -
17.09.2004 2005 DM PKO BP 105 000 3 997 -
17.09.2004 2006 DM PKO BP 114 000 5 116 -
17.09.2004 2004 DM PKO BP 95 000 1 977 -
04.04.2003 2000 DM PKO BP 110 636 4 426 EPS 1,77 ZŁ P/E=2,5
04.04.2003 2004 DM PKO BP 124 836 3 323 EPS 1,33 ZŁ P/E=3,3
04.04.2003 2002 DM PKO BP 104 906 -1 651 -
04.04.2003 2001 DM PKO BP 100 997 1 626 EPS 0,65 ZŁ P/E=6,8
04.04.2003 2003 DM PKO BP 120 000 2 100 EPS 0,84 ZŁ P/E=5,3