STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CIE (CIECH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 595 246,00 612 782,00 579 385,00 631 121,00 626 807,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 054,00 32 014,00 48 089,00 -4 878,00 7 620,00
Zysk (strata) brutto 30 218,00 -6 747,00 68 722,00 241 820,00 11 089,00
Zysk (strata) netto 24 248,00 -6 713,00 54 914,00 198 163,00 6 548,00
Aktywa razem 3 694 406,00 3 713 502,00 3 556 955,00 3 927 454,00 4 096 604,00
Kapitał własny 1 554 795,00 1 150 114,00 1 205 798,00 1 402 701,00 1 405 832,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję 29,50 21,82 22,88 26,62 26,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 -0,13 1,04 3,76 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 885 670,00 933 505,00 882 731,00 970 752,00 952 705,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 102 083,00 124 194,00 60 331,00 92 592,00 83 375,00
Zysk (strata) brutto 95 789,00 127 292,00 39 655,00 42 288,00 72 493,00
Zysk (strata) netto 73 897,00 98 595,00 26 843,00 -87 291,00 61 775,00
Aktywa razem 4 665 833,00 4 747 448,00 4 672 271,00 4 822 132,00 4 956 764,00
Kapitał własny 2 260 334,00 1 948 370,00 2 004 009,00 1 898 839,00 1 935 810,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję 42,89 36,97 38,03 36,03 36,73
Zysk (strata) na jedną akcję 1,40 1,87 0,51 -1,66 1,17
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 655 739,00 2 038 491,00 2 193 357,00 2 365 764,00 2 418 534,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 126,00 315 225,00 300 774,00 242 213,00 112 279,00
Zysk (strata) brutto 55 707,00 278 532,00 194 678,00 301 471,00 334 013,00
Zysk (strata) netto 92 129,00 331 578,00 152 441,00 243 907,00 270 612,00
Aktywa razem 2 573 983,00 3 268 739,00 3 599 972,00 3 652 664,00 3 927 454,00
Kapitał własny 961 858,00 1 297 223,00 1 296 766,00 1 549 028,00 1 402 701,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję 18,25 24,62 24,61 29,39 26,62
Zysk (strata) na jedną akcję 1,75 6,29 2,89 4,63 5,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 243 900,00 3 273 014,00 3 455 335,00 3 579 393,00 3 672 658,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 321 815,00 489 816,00 660 320,00 588 808,00 379 200,00
Zysk (strata) brutto 179 073,00 277 382,00 624 950,00 515 745,00 305 024,00
Zysk (strata) netto 167 116,00 342 987,00 593 513,00 393 413,00 112 044,00
Aktywa razem 3 205 697,00 3 951 251,00 4 501 892,00 4 643 511,00 4 822 132,00
Kapitał własny 994 774,00 1 345 576,00 1 766 827,00 2 187 596,00 1 898 839,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91 52 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję 18,88 25,53 33,53 41,51 36,03
Zysk (strata) na jedną akcję 3,17 6,51 11,26 7,47 2,13
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.10.2017 2018 DM BOŚ S.A. 340 500 266 200 -
23.10.2017 2019 DM BOŚ S.A. 3 406 000 267 800 -
23.10.2017 2017 DM BOŚ S.A. 3 500 000 340 200 -
25.06.2014 2015 DM PKO BP 3 375 000 102 000 -
25.06.2014 2014 DM PKO BP 3 292 000 70 000 -
25.06.2014 2016 DM PKO BP 3 544 000 124 000 -
31.03.2014 2014 DM mBank 3 334 700 111 300 -
31.03.2014 2016 DM mBank 3 562 400 160 500 -
31.03.2014 2015 3 386 700 128 800 -
08.11.2013 2013 DM PKO BP 3 565 000 81 000 -