STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HOR (HORTICO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 795,00 29 546,00 17 049,00 21 356,00 25 738,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 864,00 2 693,00 -792,00 -1 534,00 1 900,00
Zysk (strata) brutto 1 537,00 2 484,00 -910,00 -1 757,00 1 709,00
Zysk (strata) netto 1 501,00 1 756,00 -792,00 -1 548,00 1 521,00
Aktywa razem 71 765,00 69 959,00 66 150,00 69 928,00 76 023,00
Kapitał własny 22 764,00 24 037,00 23 245,00 21 968,00 23 214,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 1,94 2,05 1,98 1,87 1,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,15 -0,07 -0,13 0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 30 930,00 15 741,00 25 044,00 30 848,00 31 811,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 996,00 -2 689,00 -155,00 3 636,00 2 468,00
Zysk (strata) brutto 2 787,00 -2 810,00 -384,00 3 444,00 2 326,00
Zysk (strata) netto 2 096,00 -2 598,00 -287,00 2 942,00 1 711,00
Aktywa razem 72 466,00 68 485,00 75 258,00 81 631,00 74 329,00
Kapitał własny 26 578,00 23 980,00 23 908,00 26 409,00 27 813,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 2,26 2,04 2,04 2,25 2,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 -0,22 -0,02 0,25 0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 80 848,00 81 032,00 87 097,00 95 291,00 88 978,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 016,00 1 656,00 1 803,00 2 463,00 2 439,00
Zysk (strata) brutto 6 670,00 851,00 859,00 2 246,00 1 622,00
Zysk (strata) netto 5 476,00 604,00 861,00 1 961,00 1 187,00
Aktywa razem 51 339,00 64 188,00 63 763,00 67 294,00 69 928,00
Kapitał własny 19 409,00 19 955,00 20 229,00 21 368,00 21 968,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 184,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,70 1,72 1,82 1,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,05 0,07 0,17 0,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 80 024,00 92 608,00 102 138,00 100 414,00 96 202,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 427,00 2 205,00 3 984,00 2 424,00 3 246,00
Zysk (strata) brutto 5 081,00 1 399,00 3 043,00 2 212,00 2 417,00
Zysk (strata) netto 3 768,00 1 288,00 2 631,00 1 884,00 1 875,00
Aktywa razem 47 990,00 65 162,00 67 301,00 72 464,00 75 258,00
Kapitał własny 17 701,00 18 931,00 20 975,00 23 202,00 23 908,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 184,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,61 1,79 1,98 2,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,11 0,22 0,16 0,16