STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HOR (HORTICO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 546,00 17 049,00 21 356,00 25 738,00 18 806,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 693,00 -792,00 -1 534,00 1 900,00 -156,00
Zysk (strata) brutto 2 484,00 -910,00 -1 757,00 1 709,00 -312,00
Zysk (strata) netto 1 756,00 -792,00 -1 548,00 1 521,00 -313,00
Aktywa razem 69 959,00 66 150,00 69 928,00 76 023,00 60 314,00
Kapitał własny 24 037,00 23 245,00 21 968,00 23 214,00 24 592,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 2,05 1,98 1,87 1,98 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 -0,07 -0,13 0,13 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 15 741,00 25 044,00 30 848,00 31 811,00 17 423,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 689,00 -155,00 3 636,00 2 468,00 -2 596,00
Zysk (strata) brutto -2 810,00 -384,00 3 444,00 2 326,00 -2 761,00
Zysk (strata) netto -2 598,00 -287,00 2 942,00 1 711,00 -2 606,00
Aktywa razem 68 485,00 75 258,00 81 631,00 74 329,00 64 186,00
Kapitał własny 23 980,00 23 908,00 26 409,00 27 813,00 25 207,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 2,04 2,04 2,25 2,37 2,15
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 -0,02 0,25 0,15 -0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 80 848,00 81 032,00 87 097,00 95 291,00 88 978,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 016,00 1 656,00 1 803,00 2 463,00 2 439,00
Zysk (strata) brutto 6 670,00 851,00 859,00 2 246,00 1 622,00
Zysk (strata) netto 5 476,00 604,00 861,00 1 961,00 1 187,00
Aktywa razem 51 339,00 64 188,00 63 763,00 67 294,00 69 928,00
Kapitał własny 19 409,00 19 955,00 20 229,00 21 368,00 21 968,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 184,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,70 1,72 1,82 1,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,05 0,07 0,17 0,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 80 024,00 92 608,00 102 138,00 100 414,00 96 202,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 427,00 2 205,00 3 984,00 2 424,00 3 246,00
Zysk (strata) brutto 5 081,00 1 399,00 3 043,00 2 212,00 2 417,00
Zysk (strata) netto 3 768,00 1 288,00 2 631,00 1 884,00 1 875,00
Aktywa razem 47 990,00 65 162,00 67 301,00 72 464,00 75 258,00
Kapitał własny 17 701,00 18 931,00 20 975,00 23 202,00 23 908,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 184,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09 11 743,09
Wartość księgowa na jedną akcję 1,58 1,61 1,79 1,98 2,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,11 0,22 0,16 0,16