STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FOR (FOREVEREN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 685,00 2 517,00 3 860,00 4 009,00 3 344,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 894,00 996,00 1 487,00 1 407,00 -400,00
Zysk (strata) brutto 890,00 970,00 3 660,00 1 407,00 1 015,00
Zysk (strata) netto 886,00 969,00 3 517,00 1 169,00 786,00
Aktywa razem 13 286,00 14 115,00 17 711,00 18 436,00 19 642,00
Kapitał własny 10 399,00 11 368,00 14 885,00 16 054,00 16 606,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 27 200,00 27 200,00 27 200,00 27 200,00 27 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,42 0,55 0,59 0,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,04 0,13 0,04 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IVQ'11 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 145,00 34,00 875,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - 0,00 -346,00 -276,00 634,00
Zysk (strata) netto - 0,00 -292,00 -276,00 693,00
Aktywa razem - 788,00 1 053,00 1 781,00 1 979,00
Kapitał własny - 81,00 -94,00 1 186,00 1 095,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 4 285,60 7 332,24 8 500,00 8 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,02 -0,01 0,14 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,00 -0,04 -0,03 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 918,00 1 270,00 3 094,00 9 799,00 13 730,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -412,00 -918,00 -1 262,00 3 356,00 3 490,00
Zysk (strata) brutto -438,00 -956,00 -1 277,00 3 301,00 7 051,00
Zysk (strata) netto -460,00 -976,00 -1 293,00 3 287,00 6 441,00
Aktywa razem 5 495,00 6 632,00 8 504,00 13 286,00 19 642,00
Kapitał własny 5 372,00 6 113,00 7 112,00 10 399,00 16 606,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 500,00 25 100,00 27 200,00 27 200,00 27 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,24 0,26 0,38 0,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,04 -0,05 0,12 0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży - - - 205,00 1 072,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -2 178,00 -2 028,00
Zysk (strata) brutto - - - -2 145,00 -2 176,00
Zysk (strata) netto - - - -2 148,00 -2 068,00
Aktywa razem - - - 788,00 1 053,00
Kapitał własny - - - 81,00 -94,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 4 285,60 7 332,24
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,02 -0,01
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -0,50 -0,28