STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CLC (COLUMBUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 642,00 14 759,00 25 966,00 21 909,00 34 538,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 759,00 1 585,00 -2 020,00 3 023,00 4 550,00
Zysk (strata) brutto 2 361,00 1 312,00 -2 809,00 2 571,00 4 011,00
Zysk (strata) netto 2 033,00 989,00 -2 527,00 2 027,00 3 493,00
Aktywa razem 101 609,00 105 423,00 46 007,00 53 220,00 67 138,00
Kapitał własny 79 082,00 80 071,00 16 660,00 18 660,00 22 152,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 1,95 1,98 0,41 0,46 0,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,02 -0,06 0,05 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 676,00 14 879,00 26 048,00 21 740,00 34 169,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 959,00 919,00 809,00 2 930,00 3 265,00
Zysk (strata) brutto 1 579,00 646,00 91,00 2 202,00 3 036,00
Zysk (strata) netto 1 256,00 331,00 146,00 1 614,00 2 501,00
Aktywa razem 99 603,00 102 985,00 46 587,00 53 376,00 66 368,00
Kapitał własny 76 575,00 76 907,00 16 250,00 17 837,00 20 338,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 1,89 1,90 0,40 0,44 0,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 0,00 0,04 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 43,00 0,00 8 286,00 30 156,00 61 482,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 061,00 -313,00 29,00 3 618,00 3 604,00
Zysk (strata) brutto 947,00 1 340,00 -84,00 2 750,00 1 847,00
Zysk (strata) netto 836,00 1 275,00 -82,00 2 180,00 1 420,00
Aktywa razem 813,00 2 083,00 75 986,00 34 069,00 46 007,00
Kapitał własny 654,00 2 029,00 73 945,00 15 386,00 16 660,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 837,25 8 837,25 38 552,26 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,23 1,92 0,38 0,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,14 -0,00 0,05 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 56,00 0,00 8 300,00 30 165,00 61 720,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 979,00 -313,00 -70,00 2 588,00 4 391,00
Zysk (strata) brutto 1 076,00 1 340,00 -183,00 1 801,00 2 704,00
Zysk (strata) netto 936,00 1 275,00 -174,00 1 292,00 1 990,00
Aktywa razem 863,00 2 083,00 75 943,00 33 355,00 46 587,00
Kapitał własny 754,00 2 029,00 73 853,00 14 406,00 16 250,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 837,25 8 837,25 38 552,26 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,23 1,92 0,36 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,14 -0,01 0,03 0,05