STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CLC (COLUMBUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 21 909,00 34 538,00 52 174,00 101 354,00 125 550,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 023,00 4 550,00 2 699,00 8 446,00 18 784,00
Zysk (strata) brutto 2 571,00 4 011,00 2 117,00 6 402,00 17 503,00
Zysk (strata) netto 2 027,00 3 493,00 1 313,00 5 334,00 13 317,00
Aktywa razem 53 220,00 67 138,00 86 933,00 161 907,00 219 954,00
Kapitał własny 18 660,00 22 152,00 23 465,00 33 646,00 49 033,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,46 0,55 0,58 0,83 1,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,09 0,03 0,13 0,33
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 21 740,00 34 169,00 52 362,00 95 977,00 125 497,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 930,00 3 265,00 4 592,00 9 473,00 19 302,00
Zysk (strata) brutto 2 202,00 3 036,00 4 003,00 5 649,00 18 015,00
Zysk (strata) netto 1 614,00 2 501,00 3 143,00 4 424,00 13 507,00
Aktywa razem 53 376,00 66 368,00 89 277,00 142 125,00 204 707,00
Kapitał własny 17 837,00 20 338,00 23 481,00 32 561,00 47 704,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,44 0,50 0,58 0,80 1,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,06 0,08 0,11 0,33
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 8 286,00 30 156,00 61 482,00 209 975,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -313,00 29,00 3 618,00 3 604,00 18 718,00
Zysk (strata) brutto 1 340,00 -84,00 2 750,00 1 847,00 15 101,00
Zysk (strata) netto 1 275,00 -82,00 2 180,00 1 420,00 12 167,00
Aktywa razem 2 083,00 75 986,00 34 069,00 46 007,00 161 907,00
Kapitał własny 2 029,00 73 945,00 15 386,00 16 660,00 33 646,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 837,25 38 552,26 40 479,88 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 1,92 0,38 0,41 0,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 -0,00 0,05 0,04 0,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 8 300,00 30 165,00 61 720,00 204 249,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -313,00 -70,00 2 588,00 4 391,00 20 260,00
Zysk (strata) brutto 1 340,00 -183,00 1 801,00 2 704,00 14 890,00
Zysk (strata) netto 1 275,00 -174,00 1 292,00 1 990,00 11 681,00
Aktywa razem 2 083,00 75 943,00 33 355,00 46 587,00 142 125,00
Kapitał własny 2 029,00 73 853,00 14 406,00 16 250,00 32 561,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 837,25 38 552,26 40 479,88 40 479,88 40 479,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 1,92 0,36 0,40 0,80
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 -0,01 0,03 0,05 0,29