STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWC (JWCONSTR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 95 552,00 63 073,00 223 576,00 194 115,00 39 006,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 590,00 -4 122,00 44 423,00 33 577,00 -1 189,00
Zysk (strata) brutto 11 448,00 -6 988,00 45 726,00 14 122,00 2 304,00
Zysk (strata) netto 9 510,00 -5 703,00 37 767,00 9 714,00 2 685,00
Aktywa razem 1 686 887,00 1 667 292,00 1 616 153,00 1 448 473,00 1 477 297,00
Kapitał własny 747 203,00 737 432,00 775 198,00 771 571,00 774 173,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44
Wartość księgowa na jedną akcję 8,41 8,30 8,72 8,68 8,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,06 0,43 0,11 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 101 277,00 70 802,00 234 239,00 198 996,00 45 552,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 392,00 -4 946,00 45 396,00 37 007,00 -3 093,00
Zysk (strata) brutto 8 235,00 -6 751,00 43 684,00 34 641,00 -5 078,00
Zysk (strata) netto 6 791,00 -5 390,00 36 224,00 25 771,00 -4 551,00
Aktywa razem 1 835 884,00 1 841 833,00 1 813 003,00 1 668 809,00 1 732 194,00
Kapitał własny 701 095,00 691 616,00 728 147,00 727 913,00 724 984,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44
Wartość księgowa na jedną akcję 7,89 7,78 8,19 8,19 8,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,06 0,41 0,29 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 207 880,00 185 438,00 384 507,00 384 262,00 576 316,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 638,00 -69 161,00 45 837,00 21 911,00 86 468,00
Zysk (strata) brutto 18 351,00 -6 079,00 38 537,00 15 760,00 64 308,00
Zysk (strata) netto 15 040,00 9 591,00 29 031,00 22 529,00 51 288,00
Aktywa razem 1 315 689,00 1 449 838,00 1 601 064,00 1 637 599,00 1 448 473,00
Kapitał własny 674 695,00 684 286,00 731 428,00 753 958,00 771 571,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44
Wartość księgowa na jedną akcję 7,59 7,70 8,23 8,49 8,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,11 0,33 0,25 0,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 202 177,00 490 750,00 404 151,00 404 068,00 605 314,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 606,00 43 129,00 48 143,00 18 823,00 87 848,00
Zysk (strata) brutto 7 258,00 20 633,00 32 680,00 9 559,00 79 810,00
Zysk (strata) netto 5 734,00 24 978,00 25 936,00 16 533,00 63 397,00
Aktywa razem 1 697 585,00 1 503 419,00 1 690 887,00 1 755 550,00 1 668 809,00
Kapitał własny 626 643,00 653 192,00 678 228,00 693 704,00 727 913,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44 88 859,44
Wartość księgowa na jedną akcję 7,05 7,35 7,63 7,81 8,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,28 0,29 0,19 0,71
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2014 2014 DM IDM SA 272 100 11 400 -
10.05.2014 2015 300 100 16 300 -
10.05.2014 2016 DM IDM SA 472 300 47 500 -
01.08.2012 2014 DI BRE Bank S.A. 417 000 22 900 -
01.08.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 262 800 19 200 -
01.08.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 367 100 18 700 -
01.05.2012 2013 DM IDM SA 476 300 26 700 zysk operacyjny 64,2 mln zł
01.05.2012 2012 DM IDM SA 3 964 000 22 800 56,8 mln zł zysku operacyjnego
14.05.2008 2009 DM IDM SA 710 300 143 100 -
14.05.2008 2008 DM IDM SA 1 024 600 211 100 -